XVI a. pirmos pusės Klaipėdos valsčiaus dvarai Sambijos srities socialinės struktūros kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. pirmos pusės Klaipėdos valsčiaus dvarai Sambijos srities socialinės struktūros kontekste
Alternative Title:
Estates of Memel (Klaipėda) Amt in the Social Structure context of the Samland district in the first half of sixteenth century
In the Book:
Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai / sudarė Libertas Klimka. Vilnius: Etninės kultūros globos taryba, 2010. 1 failas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Dvaras; Kilmingieji; Klaipėdos valsčius; Laisvieji; Prūsija; Prūsijos valsčiai; Socialinė struktūra; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemėvalda; Estate; Freemen; Klaipėda Amt; Land; Landowning; Nobles; Preussen Armts; Prussia; Social structure; The Memel Amt.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dvarai / Manors; Laisvieji; Prūsijos valsčiai; Socialinė struktūra; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
EN
Estate; Freemen; Klaipėda Amt; Land; Landowning; Memel Amt; Preussen Armts; Prussia; Social structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – Klaipėdos valsčiaus dvarai XVI a. pirmoje pusėje ir jų vieta socialinėje struktūroje. Tai atskleidžiama analizuojant 1500–1520 m. Klaipėdos komtūrijos šauktinių, 1539–1563 m. „Turkų mokesčių“ sąrašus, kitus šaltinius ir juos lyginant su visos Sambijos srities kontekstu. Minėtas šaltinių masyvas iki šiol nesulaukė lietuviškųjų Prūsijos ir Mažosios Lietuvos tyrinėtojų dėmesio. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti XVI a. visuomenės socialinę struktūrą, dvarų formavimosi raidos prielaidas ir ypatumus Klaipėdos valsčiuje. Naudoti metodai: diakritika, analizė, sintezė. Pagrindinės išvados: „Turkų mokesčiuose“ užfiksuota Klaipėdos valsčiaus ekonominė socialinė situacija atspindi iš Ordino valdymo laikmečio paveldėtus gyvensenos bruožus ir naujų tendencijų užuomazgas. Už karo prievoles suteikiamų valdų perorientavimas į didesnes pajamas užtikrinančius ūkinius vienetus ir privilegijuotų valdų kaita į dvarus Klaipėdos valsčiuje vėlavo. Užtruko valstiečių įbaudžiavinimo procesas, lažinio ūkio plitimas. Panaši tendencija pastebima ir kituose Prūsijos pasienio valsčiuose: Ragainės, Įsručio, Tilžės. Tolstant nuo išorinės sienos – Tilžės, Labguvos, Žiokų ir kt. valsčiuose šie procesai gilėjo, intensyvėjo. Klaipėdos valsčiuje dvarų steigimo, valdų stambinimo tendencijos įsibėgėjo nuo XVI a. vidurio. [Iš leidinio]

ENAn object of an article is estates of Memel (Klaipėda) Amt in the first half of sixteenth century and their place in the social structure. This is disclosed in the analysis of Memel komendoria conscripts’ 1500–1520 , “Türkensteuer” 1539–1563 lists and other sources. They are compared with the context of all the Samland district. There are 5 estates (Hof) listed in Memel Amt. 4 of them were in the north of the Memel town Tauerlakenn and one to the south – Urbanus hoff bei und Sarden. Two of them were property of ruler. Without them, there were state economical units and holdings of officials which later became manors. Memel Amt economic social status recorded in “Türkensteuer” reflected inherited lifestyle features and new trends in early stage of the State of the Teutonic Order management. In Memel Amt was delayed for military service granted holdings conversion to the larger revenue making household items. It was also delayed the change of privileged holdings to estates. It was protracted process of villeinage and spread of bondage economy. Similar tendency is noticed in other Preussen border Amts: Ragnit, Instenburg, Tilsit. Moving further away from the external border – Tilsit, Labiau-Laukischken, Schaaken and other Amts these processes deepened, became more intensive. The trends of establishing estates and consolidation of holdings in Memel Amt, increased since the middle of sixteenth century. [From the publication]

ISBN:
9789955946885
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54343
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: