Aspects of settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the late fifteenth and early-sixteenth centuries

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėAspects of settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the late fifteenth and early-sixteenth centuries
Kita antraštėKlaipėdos krašto apgyvendinimas XV a. pab. - XVI a. pr
AutoriaiRowell, Stephen Christopher
LeidinyjeActa historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2005, t. 11, p. 22-34
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKlaipėda; Klaipėdos kraštas; Apgyvendinimas
Santrauka / Anotacija

LT15-16 a. sandūroje Klaipėdos krašte gyvenimo sąlygos išliko sunkios, ir Ordino bei Žemaitijos gyventojai labiau vertino sugebėjimą gerai gyventi nei platesnę politinę priklausomybę. Tai skatino migrantų mainus. 1466 m. vakarų Prūsijos daliai galutinai prisijungus prie Lenkijos Karūnos, Vokiečių ordino valdovai kreipė didesnį dėmesį į Rytų Prūsijos šiaurę. Dokumentai liudija Ordino valdžios balansavimą tarp valstybės, vietos gyventojų bei žemaičių interesų. 16 a. Ordino komtūrai konkuravo su žemaičių seniūnu bei bajorija dėl pasienio sričių gyventojų. Priklausymas regionui, o ne kalbai ar etnosui išliko svarbus iki pat Antrojo pasaulinio karo. Išsamesnį apgyvendinimo proceso vaizdą kurti padeda 1510-1520 m. bei 1540 m. Klaipėdos krašto mokesčių mokėtojų sąrašai. Čia skelbiamas 1510-1520 m. sąrašas iš Berlyne saugomo rankraščio [Iš leidinio]

ENOn the threshold of the sixteenth century, life conditions in the Klaipėda region remained tough, so residents of the Order and the Samogitia region valued more wellbeing rather than political dependence. This caused immigration of people. In 1466, when the western region of Prussia finally joined Poland, heads of the Teutonic Order started paying more attention to the northern region of eastern Prussia. The documents show that the Order authorities were balancing between the interests of the state, local people and Samogitians. In the sixteenth century, the Commander of the Order competed with the elder of the Samogitia and its nobles over the population of the frontier zones. Belonging to a region but not to a language or an ethnic group was one of the most important features until World War II. A more thorough picture of inhabiting is found in the lists of tax payers of the Klaipėda region in 1510-1520, and in 1540. A list from the manuscript in Berlin, which dates back to 1510-1520, is presented here.

ISSN1392-4095, 2351-6526
Mokslo sritisIstorija / History
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1926
Atnaujinta2018-12-17 11:35:29
Metrika Peržiūros: 4    Atsisiuntimai: 2