The Experience of NGOS that represent the interests of the disabled in cooperating with local government institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Experience of NGOS that represent the interests of the disabled in cooperating with local government institutions
Alternative Title:
NVO bendradarbiavimo su savivaldos institucijomis patirtis atstovaujant neįgaliųjų interesams
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2021, t. 20, Nr. 4, p. 466-479
Keywords:
LT
Nevyriausybinės organizacijos (NVO); Bendradarbiavimas; Savivaldos institucijos.
EN
Non-governmental organisations (NGO); Cooperation; Municipal institutions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama NVO bendradarbiavimo su savivaldos institucijomis patirtis, įgyta atstovaujant neįgaliųjų interesams. Taikant kokybinio tyrimo metodus (interviu ir turinio analizę), atskleistos NVO bendradarbiavimo formos su savivaldos institucijomis, kaip svarbiausioji įvardyta finansinė parama NVO veiklos projektams ir socialinių paslaugų teikimas neįgaliems asmenims. Bendradarbiavimo formos tyrimo dalyvių buvo nurodytos kaip informacijos, konsultacijų teikimas savivaldos institucijoms. Tyrimo rezultatai parodė, kad NVO patiria iššūkių: tai galios nelygiavertiškumas, kai savivaldos institucijos turi mažai darbo patirties su neįgaliais asmenimis ir nepakankamai mato jų problemų. Tai lemia ir nepakankamas NVO įsitraukimas į problemų sprendimų procesą savivaldos institucijose. Nustatyti veiksniai, stiprinantys sėkmingą NVO bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis. Remiantis kokybinio tyrimo rezultatais paaiškėjo, kad sėkmingas bendradarbiavimas susijęs su pačių NVO įsipareigojimais, kai jos prisideda prie stipresnės ir aktyvesnės neįgaliųjų gerovės. Tai lemia ir savivaldos atstovų palaikymą NVO veikloje, taip pat tarpusavio pasitikėjimą. [Iš leidinio]

ENThis article examines the experiences of NGOs that represent the interests of the disabled in cooperating with municipal institutions. Applying qualitative research methods (interviews and content analysis), the forms of NGO cooperation with local government institutions were revealed as the most important avenue of financial support for NGO projects. The results of this study showed that NGOs face challenges – first among which is power inequality, where local authorities have little experience of working with people with disabilities. Factors that strengthen the successful cooperation of NGOs with municipal institutions were also identified. Based on the results of the qualitative study, it was found that successful cooperation is related to the commitment of the NGOs themselves, contributing to the stronger and more active well-being of people with disabilities as well as mutual support and trust. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-21-20-4-09
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93731
Updated:
2022-03-14 20:14:26
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: