Profesinė gerovė socialinio darbo paslaugų sektoriuje Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinė gerovė socialinio darbo paslaugų sektoriuje Lietuvoje
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2013.
Pages:
319 p
Notes:
Kiti aut.: Daiva Skučienė, Jolita Junevičienė, Artūras Gataūlinas. Bibliografija.
Contents:
Lentelių ir paveikslų sąrašas — Pratarmė — Įvadas — I. Socialinio darbo paslaugų sektoriaus Lietuvoje organizacinė struktūra ir socialinį darbą dirbančiųjų veiklos ypatumai. Socialinio darbo paslaugų sektoriaus mastai ir apimtis. Socialinį darbą dirbančiųjų samprata. Socialinį darbą dirbančiųjų socialinės apsaugos garantijų sistema — II. Profesinės gerovės samprata ir konceptualizavimas. Gerovės ir profesinės gerovės samprata objektyvaus vertinimo kontekste. Profesinė gerovė kaip subjektyvios gerovės sritis. Teorinės prieigos profesinės gerovės konceptualizavimui. Profesinės gerovės matavimo dilemos. Socialinį darbą dirbančiųjų profesinės gerovės tyrimo konceptualizavimas ir empirinių indikatorių sistemos parengimas — III. Profesinė gerovė skirtingo tipo ir pavaldumo socialinių paslaugų įstaigose Lietuvoje. Tyrime dalyvavusių darbuotojų ir jų atstovaujamų įstaigų bendra charakteristika. Socialinį darbą dirbančiųjų veiklos ypatumai. Atlyginimas ir socialinės garantijos darbe. Socialinį darbą dirbantys asmenys – socialinės paramos sistemos klientai. Darbo sąlygos. Darbo organizavimas ir tikslų pasiekimas. Vadovavimo ypatumai ir darbuotojų kontrolės formos. Organizacijos parama. Profesinio augimo galimybės. Visuminės profesinės gerovės raiška ir darbuotojų lojalumas. Santykinių standartų teorinė prieiga vertinant profesine gerovę — IV. Profesinės gerovės tipai.Profesinės gerovės veiksnių grupės: faktūrinės analizės rezultatai. Socialinį darbą dirbančiųjų profesinės gerovės veiksniai skirtingo tipo įstaigose. Profesinės gerovės tipizavimas: klasterinės analizės rezultatai — V. Objektyvių veiksnių įtaka profesinės gerovės vertinimams. Sociodemografinės darbuotojų charakteristikos ir profesinė gerovė. Atlyginimo dydžio įtaka profesinės gerovės vertinimui. Kokie objektyvūs veiksniai lemia pasitenkinimą darbu? — VI. Streso darbe priežastys ir pasekmės. Streso samprata ir su darbu susijusio streso teorijos. Streso problemos aktualumas socialiniame darbe. Streso paplitimas tarp dirbančiųjų socialinį darbą. Su darbu susijusio streso priežastys. Su darbu susijusio streso pasekmės — Išvados — Rekomendacijos — Santrauka — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Socialinis darbas; Socialinio darbo samprata; Paslaugų sektorius, profesinė gerovė; Organizaciniai veiksniai, objektyvūs veiksniai; Stresas; Socialinis darbas; Socialinio darbo samprata; Paslaugų sektorius, profesinė gerovė; Organizaciniai veiksniai, objektyvūs veiksniai; Stresas.
EN
Social work; Nature of social work; Service sector; Occupational welfare; Organizational factors; Objective factors; Stress; Social work; Nature of social work; Service sector; Occupational welfare; Organizational factors; Objective factors; Stress.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje analizuojama socialinį darbą dirbančių asmenų Lietuvoje profesinė gerovė. Profesinės gerovės vertinimui autoriai sukonstravo originalų modelį, integruodami organizacines paramos, darbo proceso teorines prieigas bei subjektyvios gerovės koncepciją, taip pat parengė klausimyną, kurio pagrindu 2011 m. pabaigoje buvo atlikta socialinių paslaugų įstaigose socialinį darbą dirbančių 789 asmenų anketinė apklausa. Pateiktoje analizėje gilinamasi, kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką profesinei gerovei socialinio darbo paslaugų sektoriuje apskritai ir atskiruose jo subsektoriuose, tokiuose kaip senelių, vaikų ar neįgaliųjų globa, vaikų dienos globos paslaugos, pagalba namuose ir kt. [Leidėjo anotacija]

ISBN:
9789955531395
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50234
Updated:
2020-05-22 20:09:57
Metrics:
Views: 123
Export: