Savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje: formos, galimybės, vizijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje: formos, galimybės, vizijos
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — 1. Įvadas: Savivaldybių bendradarbiavimas kaip kolektyvinė veiksena ir tinklaveika — 2. Savivaldybių bendradarbiavimas: teorinė sąvoka ar veiksminga praktika?: 2.1. Teorinė savivaldybių bendradarbiavimo samprata; 2.2. Savivaldybių bendradarbiavimo formų įvairovė: ko galima pasimokyti iš Lenkijos patirties? — 3. Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo patirtis: kontekstas, veiksniai, paslaugos: 3.1. Teisinė diskusija dėl savivaldybių bendradarbiavimo; 3.2. Kodėl Lietuvos savivaldybės (ne)bendradarbiauja teikdamos viešąsias paslaugas: apribojimų, galimybių ir konteksto analizė; 3.3. Istorinis palikimas ir valstybės reguliuojamas bendradarbiavimas — 4. Savivaldybių bendradarbiavimo tyrimas: galios santykiai, iniciatyvos ir praktikos: 4.1. Tyrimo metodologiniai aspektai: kaip tirti savivaldybių bendradarbiavimą?; 4.2. Savivaldybių bendradarbiavimo priežastys, motyvai ir paskatos; 4.3. Savivaldybių bendradarbiavimo rezultatai ir nauda; 4.4. Tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo vystymo galimybės: viešasis interesas ir gyventojų įsitraukimas į paslaugų teikimo organizavimą — 5. Apibendrinimas ir rekomendacijos: ar galimas vietos tinklinis valdymas Lietuvoje?.
Keywords:
LT
Regionai; Savivaldybių; Savivaldybių bendradarbiavimas; Savivaldybių bendradarbiavimo formos; Savivaldybė; Vietinės bendruomenės interesai; Viešasis sektorius.
EN
Bendradarbiavimo motyvai; Inter-municipal cooperation; Lenkija; Lietuva; Local community interests; Municipality; Public sector; Regions; Viešosios paslaugos.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos savivaldybių bendradarbiavimo formas Lietuvoje, siekiant atskleisti tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo potencialą, analizuojant viešųjų paslaugų vietos gyventojams teikimą bei vertinant viešojo intereso suvokimą savivaldoje. Remiantis empiriniais duomenimis, pateikiama diskusija dėl tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo formų, institucinio konteksto ir sprendimus priimančių struktūrų. Taip pat vertinami jau atlikti tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo Lietuvoje ir užsienyje tyrimai, vyraujančios teorinės ir metodologinės tendencijos Europos šalyse per paskutinius dešimtmečius. [Leidėjo anotacija]

ENThe main idea of the monograph aims to examine the different forms of institutional inter-municipal cooperation (hereafter, IMC) in Lithuania. The focus here is to reveal the potential of inter-municipal cooperation forms used for the consolidation of the public services provision to residents in different municipalities. We also evaluate the role of public interest in public services provision networks, which enables the intersections between various local government, business, and community interests. The book also examines the institutional inter-municipal cooperation practices regarding the advantages and challenges of different municipal services implementation in Lithuanian municipalities. The theoretical assumption of this monograph is based on the idea that inter-municipal cooperation is defined by networks of central and local government, business, and community interests. The intersections create governance structures based on mutual resources, formal and informal interactions, negotiation, deliberations, and debates. The practical implications of our research are also linked with the tendencies of the shrinking population in the municipalities, enabling discussion on the consolidation of internal and external municipal resources in providing public services to residents. [Extract, p. 231]

DOI:
10.7220/9786094674426
ISBN:
9786094674433 (spausdintas); 9786094674426 (internetinis)
Related Publications:
The Experience of NGOS that represent the interests of the disabled in cooperating with local government institutions / Irmina Beneševičiūtė. Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, Nr. 4, p. 466-479.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88537
Updated:
2020-12-17 20:27:25
Metrics:
Views: 37
Export: