Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis
Alternative Title:
Participation of non-government organizations of people with disability in public governance: experiences of Klaipėda city municipality
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 1, p. 108-120
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Piliečių dalyvavimas; Neįgalieji; Nevyriausybinės organizacijos; Vietos savivaldybės; Viešasis valdymas; Citizen participation; Disabled individuals; Non-governmental organizations; Local governments; Public governance.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Nevyriausybinės organizacijos; Piliečių dalyvavimas; Viešasis valdymas.
EN
Citizen participation; Local governments; Non-governmental organizations; Public governance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vienos iš socialinių grupių – neįgaliųjų – nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešajame valdyme, tiriamos šių organizacijų dalyvavimo galimybės, formos ir būdai Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo valdymo procese. Aptariama dalyvavimo šiame procese koncepcija, nustatomos Lietuvos neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo problemos. Straipsnyje pateikiami 2016 m. atlikto tyrimo Klaipėdos miesto savivaldybėje rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybėje yra mažas, buvo identifikuoti mažą dalyvavimą lemiantys veiksniai ir nustatytos jį galinčios skatinti priemonės. [Iš leidinio]

ENThis study analyses participation of non-government organizations of one of the social groups – people with disability – in public governance and investigates possibilities, forms and methods of participation in public government of Klaipėda city municipality. Conception of participation in public government and problems of participation in public government of Lithuanian non-government organizations of people with disability are discussed in this article. Data of study performed in Klaipėda city municipality in 2016 are presented. The results showed that participation in public government of non-government organizations of people with disability in Klaipėda city municipality was low. Factors which determined low participation and measures which could increase it were identified. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.1.18017
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
The Experience of NGOS that represent the interests of the disabled in cooperating with local government institutions / Irmina Beneševičiūtė. Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, Nr. 4, p. 466-479.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67227
Updated:
2018-12-17 14:15:04
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: