Organizacinio mokymosi modeliai besimokančioje organizacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinio mokymosi modeliai besimokančioje organizacijoje
Alternative Title:
Models of organizational learning in the learning organization
In the Journal:
Keywords:
LT
organizacinis mokymasis; besimokanti organizacija; mokymosi modeliai.
EN
learning organization; organizational learning; individual and collective levels of learning..
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje sparčiai besikeičiančioje aplinkoje individo ir organizacijos gebėjimas mokytis, generuoti naujas idėjas, pritaikyti jas veikloje greičiau nei varžovai daro įtaką konkurenciniam pranašumui ir tampa pagrindine plėtros prielaida. Besimokančios organizacijos yra naujo tipo organizacijos, kurios suteikia galimybę lanksčiau ir efektyviau reaguoti į aplinkoje ir organizacijų viduje vykstančius pokyčius bei ugdyti individus, gebančius nuosekliai dalyvauti mokymosi procese. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - atskleisti organizacinių mokymosi modelių įvairovę ir jų derinimo svarbą šiuolaikinei organizacijai. Darbe analizuojami vienkilpis, dvikilpis ir trikilpis organizacinio mokymosi lygiai, dinaminis bei linijinis organizacinio mokymosi modeliai. Remiantis atlikta analize galima teigti, kad prisitaikant prie vis intensyvėjančių pokyčių aplinkoje reikalingas nuolatinis organizacijos narių ir visos organizacijos mokymasis. Atliktos apklausos rezultatai parodė, kad Šiaulių universitete yra sukurtos palankios dėstytojų kvalifikacijos kėlimo bei kompetencijos tobulinimo sąlygos (galimybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose, stažuotėse), tačiau nurodoma ir kliūčių, kurios trukdo realizuoti įgytas kompetencijas (per didelis darbo krūvis, darbui nepritaikytos auditorijos, techninė įranga, nėra kur pritaikyti įgytas žinias bei gebėjimus). Nustatyta, kad Šiaulių universitete kai kurių besimokančios organizacijos bruožų įvertinimas priklauso nuo demografinių kintamųjų: amžiaus, darbo stažo bei užimamų pedagoginių pareigų.

ENThe article discusses models of organizational learning; the application and coordination of these models gives a possibility for the organization to more actively and effectively react to changes occurring outside and inside sanitations, also to educate individuals who are able to insistently participate in the learning process. The theoretical part deals with one-clip, two-clip, three-clip levels of learning, dynamic and linear models of learning are analyzed, learning on individual and organization level is discussed. Survey of opinions of lecturers of Šiauliai University is presented in the empirical part of the article. This survey is aimed at disclosing models of organizational learning at the university. For this, "Dimensions of the learning organization questionnaire" by K. E. Watkins and V. J. Marsick was used (McCaffrey, 2004, p. 24). [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14535
Updated:
2018-12-17 12:12:42
Metrics:
Views: 92    Downloads: 10
Export: