Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistema: problemos ir sprendimai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistema: problemos ir sprendimai: disertacija
Alternative Title:
The System of executive bodies in the Republic of Lithuania: problems and solutions
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
197 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPo nepriklausomybės atkūrimo, t. y. 1990 m. kovo 11 d., valstybės valdžia LR vėl organizuojama remiantis visuotinai demokratinėse valstybėse pripažintu valdžių padalijimo principu. Disertacijoje bandoma sistemiškai išnagrinėti vykdomąją valdžią bei iš teisinių pozicijų įvertinti jos institucinę sąrangą, t. y. joje aptariami svarbiausi LR vykdomosios valdžios organizacijos ir veiklos aspektai. Atlikti empiriniai tyrimai leidžia apibendrinti LR vykdomosios valdžios institucijų sistemos modelį, atskleisti problemines sritis ir numatyti tam tikrus sprendimo būdus. Darbe pirmiausia nagrinėjami vykdomosios valdžios požymiai, funkcijos, formuluojama jos samprata bei santykis su administracine teise, taip pat pateikiami vykdomosios valdžios institucijų sistemai kaip socialiniam reiškiniui būdingi požymiai, principai ir struktūra. Antroje tyrimo dalyje yra nagrinėjama, kaip kūrėsi vykdomosios valdžios institucijų sistema nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. sausio 1 d. Dar vienas tyrimo aspektas – teisės aktų analizės pagrindu nustatoma vykdomosios valdžios institucijų sistema, apžvelgti kai kurie užsienio šalių vykdomosios valdžios institucijų sistemų aspektai bei detaliau analizuojama ją sudarančių LR vykdomosios valdžios institucijų steigimo, funkcionavimo, organizacinės struktūros ir administracinio teisinio statuso klausimai bei problemos (pateikiamos trumpos atskirų ją sudarančių institucijų charakteristikos). Taip pat įvardijamos vykdomosios valdžios ir jos institucijų sistemos kūrimo bei praktinės veiklos problemos, nurodomi jos tobulinimo teisiniai metodologiniai pagrindai. [Iš leidinio]

ENAfter the restoration of Lithuania’s independence, i.e. 11 March 1990, the state authorities of the Republic of Lithuania have been set up following the universally acknowledged principle of the distribution of powers in democracy. The thesis makes a systemic analysis of the executive branch of the government, assessing its institutional set-up from the legal point of view. It describes the main aspects of organisation and operation of the executive in the Republic of Lithuania. The empirical surveys help to make an overview of the model chosen by the Lithuanian executive bodies, point out some problematic areas and suggest some solutions. The thesis describes the features and functions of the executive, formulates its concept and relationship with the administrative law. In addition, it describes the features, principles and structure of the system of the executive as a social phenomenon. The second part of the thesis looks at how the system of executive bodies developed from 11 March 1990 until 1 January 2002. Another aspect of the thesis is the system of executive bodies established on the basis of the legislative analysis, overview of some elements of the systems of foreign executive bodies, a more thorough analysis of the establishment, operation, organisation set-up and administrative legal status of executive bodies in Lithuania and different problems related to that, specifying short characteristics of executive bodies.

Subject:
Related Publications:
Reguliavimo institucijų konstitucingumas ir jų politinio nepriklausomumo garantijų sistema / Ieva Deviatnikovaitė. Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje / atsakingasis redaktorius: Vytautas Šlapkauskas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 732-774, 785.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10587
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 50
Export: