The key features of independence of national telecommunication regulatory authorities and securing them in law

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The key features of independence of national telecommunication regulatory authorities and securing them in law
Alternative Title:
Pagrindiniai nacionalinių telekominikacijų reguliavimo institucijų nepriklausomumo bruožai ir jų įtvirtinimas teisėje
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 61, p. 71-82
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nacionalinių telekomunikacijų reguliavimo institucijų nepriklausomumo samprata, atskirai aptariant nepriklausomumą nuo rinkos dalyvių, vartotojų ir politinės įtakos. Pažymima būtinybė įdiegti reikiamus saugiklius, užtikrinančius reguliavimo institucijos nepriklausomumą nuo išorinių bei vidinių (pavyzdžiui, privačių reguliavimo institucijų vadovų interesų) veiksnių. Aptariamas šios srities tarptautinis ir Europos Sąjungos teisinis reguliavimas, taip pat įvairių valstybių praktika. Straipsnyje pabrėžiama įvairių sąlygų svarba praktiniam aptariamų saugiklių veikimui, taip pat praktinio požiūrio į tinkamo reguliavimo institucijos nepriklausomumo lygį poreikis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Telekomunikacijos.

ENThe article analyses the concept of the independence of national telecommunications regulatory institutions and discusses their independence from the market participants and consumers, as well as from political influence. The article notes the necessity of introducing the safeguards required for securing the independence of regulatory institutions from external and internal (e.g., the private interests of the heads of regulatory institutions) factors. The international and the European Union legal regulation in this area, as well as the practice of various states, are discussed. The article highlights the importance of various conditions for the effectiveness of the safeguards under discussion, as well as the need for a practical approach towards achieving an adequate level of the independence of regulatory institutions.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5457
Updated:
2018-12-20 23:09:51
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: