Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės: disertacija
Alternative Title:
Restoration of Independence of the Republic of Lithuania 11 March 1990 International Legal Grounds and Consequences
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
xiii, 192 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pateikiama išsami LR nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautinių teisinių pagrindų ir pasekmių analizė, kuri atskleidžia atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos valstybės tarptautinio teisinio statuso ypatumus. Disertacijoje pirmiausia pagrindžiamas niekinis 1939-1941 metų SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų (Molotovo – Ribentropo pakto) pobūdis; įrodoma, kad 1940 metų SSRS veiksmai prieš Lietuvą laikytini agresija, todėl pagal bendrąjį teisės principą ex injuria jus non oritur Sovietų Sąjunga neįgyjo jokių suverenių teisių į Lietuvą. Po to disertacijoje analizuojami LR nepriklausomybės atkūrimo tarptautiniai teisiniai pagrindai – valstybės tęstinumas ir identitetas bei tautų apsisprendimo teisė; įrodoma, kad Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, egzistavo visą jos okupacijos laikotarpį; nagrinėjamos pagrindinių teisinių LR nepriklausomybės atkūrimo aktų nuostatos, atskleidžiant jų specifiką Latvijos ir Estijos atžvilgiu; įrodomas atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos Respublikos teisinis tapatumas su 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto pagrindu sukurta Lietuvos valstybe. Toliau disertacijoje analizuojamas LR nepriklausomybės atkūrimo pripažinimas ir įrodoma, kad jis laikytinas ne Lietuvos valstybės, kuri buvo pripažinta dar 1920-1922 metais, o naujos Lietuvos vyriausybės pripažinimu; įrodoma, kad Lietuvos Respublika nėra buvusios SSRS teisių perėmėja, taip pat nagrinėjami Lietuvos Respublikos pilietybės tęstinumo, valstybės sienų nustatymo ir Rusijos Federacijos atsakomybės už sovietinę Lietuvos okupaciją klausimai. [Iš leidinio]

ENThe dissertation presents a comprehensive analysis of international legal bases and consequences of the restoration of independence of the Republic of Lithuania on 11 March 1990, which reveals the peculiarities of the international legal status of Lithuania after the restoration of independence. The dissertation substantiates the null and void nature of the 1939-1941 secret treaty between the USSR and Germany (Molotov–Ribbentrop Pact); it establishes that the USSR's action in 1940 against Lithuania is considered an aggression, which is why in accordance with the general legal principle ex injuria jus non oritur the Soviet Union didn’t acquire any sovereign rights to Lithuania. The dissertation also analyzes the international legal grounds for the independence of Lithuania; it proves that the Republic of Lithuania, as a subject of international law, existed through the entire period of occupation; it examines the provisions of the major independence restoration legal acts, revealing their specifics in respect to Latvia and Estonia; proves the legal identity of the Lithuania, which restored its independence and the Lithuanian state was created based on the 16 February 1918 Independence Act. The dissertation analyzes the recognition of the restoration of independence; it proves that the Republic of Lithuania is not a successor to the former USSR rights. The dissertation also analyzes the continuity of citizenship of the Republic of Lithuania, the establishment of the state borders, and the problem of responsibility of the Russian Federation for the Soviet occupation in Lithuania.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10585
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 52
Export: