Vėluojanti kalbinė raida: gramatinės ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vėluojanti kalbinė raida: gramatinės ypatybės
Alternative Title:
Delayed language development: grammatical features
In the Journal:
Baltistica. 2018, t. 53, Nr. 2, p. 263-291
Keywords:
LT
Lietuvių kalba; Kalbos įsisavinimas; Tipinė kalbos raida; Vėluojanti kalbos raida; Dvynių kalba; Sintaksiniai ryšiai; Gramatinė kategorija; Paradigma; Žodžių daryba.
EN
Lithuanian; First language acquisition; Typical language development; Delayed language development; Language of twins; Syntactic relations; Grammatical category; Paradigm; Derivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas ‒ aptarti vėluojančios kalbinės raidos ypatybes, didžiausią dėmesį skiriant gramatinės sistemos įsisavinimui. Pagrindinis straipsnyje aprašomo tyrimo objektas – 3 vaikų (vėlyvojo kalbėtojo ir dvynių poros) kalbos duomenys, sukaupti ilgalaikio stebėjimo metodu. Siekiant aprašyti vėluojančiai kalbinei raidai būdingas ypatybes, minėtų vaikų kalba lyginama su tipinės kalbinės raidos vaikų kalba (2 vaikai). Taigi iš viso tyrimo medžiagą sudaro 5 vaikų kalbos tekstynai, apimantys apie 230 000 žodžių. Straipsnyje aprašomame tyrime taikoma ilgalaikio natūraliojo kalbos raidos stebėjimo metodika, klaidų analizės metodas bei statistinės analizės metodai. Gauti rezultatai parodė, kad vėluojanti specifinė kalbinė raida (pvz., dvynių kalba) gali būti susijusi su daugiau gramatinės sistemos įsisavinimo sunkumais nei vėluojanti tipiška raida. Vadinasi, galima teigti, kad vėluojanti kalbinė raida, veikiama specifinės situacijos, yra ypatingas neišsivysčiusios (sutrikusios) kalbos rizikos veiksnys. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to discuss the features of delayed language development, focusing on the acquisition of the grammatical system on the basis of corpus data. The main object of the present investigation is longitudinal language data of three children (a late talker and a pair of twins). To describe the features of delayed language development, the language of the above-mentioned children has been compared to the language of typically developing children (two children). Thus, in total, the research material is comprised of five child language sub-corpora totaling 230,000 words. The present investigation has employed the methodology of long-term observation of natural language development, error analysis method, and statistical analysis methods. The results have shown that delayed specific language development (e.g. twins’ language) may be related to more difficulties in the acquisition of the grammatical system than delayed typical development. Thus, the research has demonstrated that delayed development influenced by the untypical situation is a key risk factor. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79932
Updated:
2019-11-03 15:13:31
Metrics:
Views: 124    Downloads: 49
Export: