Intimacy, familiarity and formality : diminutives in modern Lithuanian

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intimacy, familiarity and formality: diminutives in modern Lithuanian
In the Journal:
Lituanus. 2009, vol. 55, no. 1, p. 65-80
Keywords:
LT
Pragmatika; Deminutyvai; Vaikų kalba; Kalbėjimo strategijos; Intymumas; Familiarumas; Formalumas; Deminutyvai.; Deminityvai; Vaikiškoji kalba; Kalbėjimo strategija; Morfema.
EN
Pragmatics; Diminutives; Child speech; Conversational strategies; Intimacy; Familiarity; Formality; Diminutives.; Diminutives; Child-directed speech; Conversational strategy; Morpheme.
Summary / Abstract:

LTDeminutyvai dažniausiai charakterizuoja suaugusiųjų šneką, kuria kreipiamasi į vaikus – deminutyvinės priesagos yra vienos pirmųjų morfemų, kurias įsisavina ir savo kalboje pradeda vartoti vaikai. Yra vos keletas studijų, tiriančių, kaip šios morfemos yra vartojamos suaugusiems adresuojamoje kalboje. Dažniausiai deminutyvai suaugusiųjų yra naudojami kalbantis su vaikais, mylimaisiais ir naminiais gyvūnais. Suaugusieji deminutyvus taip pat vartoja ir kalbėdami su gerais bičiuliais, ypač mažybines formas, kalbėdamos tarpusavyje, mėgsta moterys. Nuspėjamoji deminutyvo reikšmė yra glaudžiai susijusi su tokiomis emocijomis, kaip meilė, švelnumas, ypač kuomet adresatas yra kalbėtojui brangus asmuo, o situacija, kurioje kalbama, apibūdintina kaip „nerimta“. Visgi yra situacijų, kuomet suaugusieji deminutyvus vartoja kalbėdami su kitais suaugusiaisiais – svetimais žmonėmis, dažniausiai siekdami pragmatinių tikslų – prašydami paslaugos, pagalbos, siūlydami savo paslaugas ir pan. Straipsnyje aptariama deminutyvų reikšmė ir poveikis skirtingose šnekos situacijose tarp įvairių pašnekovų, siekiama atskleisti pasirodančias pokalbio strategijas ir santykių dinamiką, kurią atskleidžia deminutyvų vartojimas.

ENDiminutives are a characteristic of child-directed speech (CDS) and diminutive suffixes are among the first morphemes that a child acquires and uses in his/her speech. There are only few studies about their use in adult interactions (adult-directed speech or ADS). The highest frequency of diminutive use by adults occurs in child-directed speech, followed by lover- and pet-directed speech. Adults also use diminutives when talking to good friends, especially women talking to their female friends. The prevailing meaning of diminutive use is closely related to emotions such as love and kindness, especially when the addressee is a dear person in situations that have been defined as 'not serious' (Dressier & Merlini-Barbaresi 1994). However, there are other situations where diminutives in adult directed speech (ADS) may also occur with strangers, usually for pragmatic purposes, i.e. requests, offers, services, etc. This paper describes the way diminutives 'behave' in speech acts and in speech situations with different participants and applies conversational strategies of power and solidarity to show the dynamics of relationships between speakers. [From the publication]

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20756
Updated:
2013-04-28 19:31:14
Metrics:
Views: 11
Export: