Asmeninių įvardžių reikšmės ir funkcijų įsisavinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninių įvardžių reikšmės ir funkcijų įsisavinimas
Alternative Title:
  • Mastering the Meaning and Functions of Personal Pronouns
  • Acquisition of meaning and functions of personal pronouns
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 54 (1), p. 41-50
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbų tipologija / Language typology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas lietuvių kalbos asmeninių įvardžių reikšmės ir funkcijų įsisavinimo tyrimas, atliktas analizuojant ilgalaikio stebėjimo metu sukauptus lietuvės mergaitės kalbos duomenis; tyrimo rezultatai lyginami su anglų kalbos duomenimis. Participinių asmeninių įvardžių reikšmės formavimasis yra panašus ir anglų, ir lietuvių kalboje. Prieš pradėdami vartoti asmeninius įvardžius, vaikai save vadina vardu, o kitus asmenis – jų vardais ir žodžiais mama, tėtis. Ankstyviausiuoju asmeninių įvardžių įsisavinimo laikotarpiu vaikas nesuvokia asmeninių įvardžių funkcijų ir save vadina įvardžiu tu […]. Vėliau vaikas pamažu suvokia, kad asmeniniai įvardžiai ne pavadina asmenį, o nurodo jo poziciją komunikacijos akte, ir pradeda vartoti šiuos įvardžius pagal suaugusiųjų kalbos modelį […]. Panašumų galima įžvelgti ir paanalizavus neparticipinių įvardžių įsisavinimą anglų ir lietuvių kalboje. Anglų kalboje pirmiau įsisavinamas ne asmenį žymintis įvardis it „jis/ ji“, vėliau – asmenis žymintys he „jis“, she „ji“. Lietuvių kalboje įvardžiai jis, ji gali reikšti ir žmonių, ir ne žmonių klasės atstovą, tačiau įrašuose užfiksuoti vaiko kalbos pavyzdžiai rodo, kad šie įvardžiai ankstyviausiu įsisavinimo laikotarpiu žymi ne asmenį, o daiktą arba gyvūną. Hipotezę, kad vaikai pirmiausiai įsisavina artimąjį opozicijos narį, t. y. patį vaiką žymintį asmeninį įvardį, atliktas tyrimas patvirtina tik iš dalies. Dauguma angliškai, latviškai, lietuviškai kalbančių vaikų pirmiausiai įsisavina įvardį aš, vėliau – įvardį tu, o tiriamasis vaikas anksčiau pradėjo vartoti įvardį tu […]. [autoriaus tekstas sutrumpintas]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Asmeniniai įvardžiai; Adresantas; Adresatas; Vaikų kalba; Gretinamoji kalbotyra.

ENThe article provides the research on mastering the meaning and functions of personal pronouns in Lithuanian language. The research was made on the basis of language data collected while observing a Lithuanian girl; results sare compared to English language data. Formation of participant pronoun meaning is similar both in English and Lithuania languages. Before starting to use personal pronouns, children call themselves by their name and other people—by their names and words mommy and daddy. During the earliest period when mastering personal pronouns, a child does not comprehend the functions of personal pronouns and calls oneself by a pronoun you […]. Later, a child slowly comprehends that personal pronouns do not name a person but show their position in communication and this is why a child starts using these pronouns according to the adult language model […]. Similarities may be envisaged mastering of non-participant pronouns in English and Lithuania languages. In English, a pronoun it is mastered; later he and she are mastered. In Lithuanian language, pronouns he and she might be used both with people and other nouns, although the recorded language samples show that these pronouns at the earliest stage indicate an item of an animal rather than a person. Hypothesis—stating that children first of all master a personal pronoun that indicates the child—was confirmed only partially. Most children that speak in English, Latvian, and Lithuanian first of all master a pronoun I and later a pronoun you, meanwhile the observed child firs of all started using a pronoun you […].

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3108
Updated:
2018-12-17 11:37:09
Metrics:
Views: 92    Downloads: 16
Export: