Geolingvistinė Antano Baranausko lietuvių tarmių klasifikacijos analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geolingvistinė Antano Baranausko lietuvių tarmių klasifikacijos analizė
Alternative Title:
Geolinguistic analysis of the classification of the Lithuanian dialects by Antanas Baranauskas
In the Book:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomas geolingvistinis lyginamasis trijų Antanui Baranauskui priskiriamų tarmių aprašų (remiamasi publikuotu rusiškuoju ir lietuviškuoju, taip pat lietuviškuoju rankraštiniu šaltiniais) tyrimas. Atskirų tarmių plotų aprašymais ir analize rekonstruojamas gana detalus visų vienuolikos Baranausko išskirtų tarmių plotų pasiskirstymas to meto Kauno gubernijos teritorijoje, pirmą kartą lietuvių tarmėtyros istorijoje pateikiamas pirmosios lietuvių tarmių klasifikacijos žemėlapis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baranausko tarmių klasifikacija; Geolingvistika; Lingvistinis žemėlapis; Tarmės aprašas; Baranauskas' dialect classification; Classification of dialects by Baranauskas; Description of a dialect; Dialect description; Geolinguistics; Linguistic map.

ENThe article is concerned with the geolinguistic comparative analysis that is attributed to Antanas Baranauskas' descriptions of the dialects (based on the published Russian and Lithuanian sources, as well as Lithuanian manuscript). The analysis of the dialectal areas, although very different from the point of view of definition that was based on these sources, enabled us not only to reconstruct a rather detailed distribution of all eleven dialectal areas that Baranauskas separated out in the territory of the then Kaunas province, but also to give a map of the first classification of the Lithuanian dialects in the history of the country's dialectology. [From the publication]

ISBN:
9786094111631
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65550
Updated:
2019-03-21 09:28:51
Metrics:
Views: 27
Export: