Impact of academically oriented, constructivist and spontaneous education technologies on pre-school children's self-feeling and achievements

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of academically oriented, constructivist and spontaneous education technologies on pre-school children's self-feeling and achievements
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Kūrybiškumas / Creativity; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama moksliškai pagrįsti skirtingų ugdymo technologijų poveikį, remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 2002-2003 m. atlikto tyrimo rezultatais. Tyrimo tikslas - įvertinti tiesioginio, akademinės krypties mokymo, konstruktyvių ir spontaniškų ugdymo technologijų poveikį ikimokyklinio amžiaus vaikų savijautai, jų kūrybiškumui ir matematiniam bei kalbiniam raštingumui. Tyrime dalyvavo 234 auklėtojai ir 964 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Rezultatų analizė atskleidė, kad didžiausią teigiamą įtaką vaiko gerai savijautai, kūrybiškumui, šnekamajai ir rašytinei kalbai, matematiniam raštingumui turi šios keturios technologijos: paskatinimas sukurti vietą žaidimui ir joje žaisti; vaiko emocinė motyvacija; vaiko idėjų palaikymas ir kūrybiškų idėjų pasiūlymas vaiko žaidimui. Partnerystė tarp auklėtojo ir vaiko, susitarimų naudojimas ir mokymas spręsti problemas turi didelę reikšmę vaiko kūrybiškumo ir šnekamosios kalbos raidai. Tyrimas atskleidė tiesioginio, akademinės krypties mokymo neigiamą poveikį vaiko gerai savijautai, kūrybiškumo ir šnekamosios kalbos raidai. Rašomosios kalbos ir matematinio raštingumo raida pasiekiama taikant modernias ugdymo technologijas bei tiesioginio, akademinės krypties mokymo metodus. Tačiau tiesioginis, akademinis mokymas yra susijęs su bloga vaikų savijauta ir kūrybiškumo mažėjimu, todėl konstruktyvistiniai ir spontaniški ugdymo metodai yra naudingesni. Tyrimas patvirtino modernios ugdymo ir raidos filosofijos validumą.Reikšminiai žodžiai: Edukacinės technologijos; Pasiekimai; Savęs suvokimas; Kūrybiškumas; Kalbinis ir matematinis raštingumas; Ikimokyklinis ugdymas; Education technologies; Achievement; Self-feeling; Creativity; Language ant mathematic literacy; Pre-school.

ENThe presentation is devoted to scientifically justify the impact of academic teaching, constructivist and spontaneous education technologies on рге-school children self-feeling, their creativity and level of language and mathematic literacy. Methods of research: observation and recording of application and frequency of various technologies of education and development; interview with children, creative and problem-solving assignments for children; analysis of children's activity products. 234 educators, 960 pre-school children participated in the research. The research revealed that the following four techniques have the biggest positive influence on children's good self-feeling and achievements: inducement to create a place for play and to play there; emotional motivation of a child; support for children's ideas and proposal of creative ideas for children's play. Partnership between an educator and child, use of agreements and teaching to solve problems are of high importance in development of children's creativity and spoken language. The research results showed negative impact of academic teaching on children's good self-feeling and achievements. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8740
Updated:
2018-12-17 11:40:21
Metrics:
Views: 46    Downloads: 11
Export: