Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių kalbėjimo gebėjimų ugdymas taikant mokymąsi bendradarbiaujant lietuvių kalbos pamokose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių kalbėjimo gebėjimų ugdymas taikant mokymąsi bendradarbiaujant lietuvių kalbos pamokose
Alternative Title:
Development of speaking skills of pupils with mild mental disorders by applying collaboration-based learning
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 4 (37), p. 58-67
Keywords:
LT
Kalbėjimo gebėjimai; Kalbėjimo gebėjimai, bendradarbiavimas, nežymus protinis sutrikimas, mokykla; Mokymasis bendradarbiaujant; Nežymus intelekto sutrikimas; Ugdymas.
EN
Collaboration-based learning; Mild mental disorder; Speaking skills; Speaking skills, collaboration, middle mental disorder, school; Upbringing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami natūralaus ugdomojo eksperimento rezultatai. Eksperimentu siekta įvertinti mokymosi bendradarbiaujant poveikį mokinių kalbėjimo gebėjimų ugdymuisi skaitomo negrožinio teksto pagrindu. Eksperimentinio tyrimo duomenys rodo, kad mokymasis bendradarbiaujant, kurio esmė - didesnės atsakomybės suteikimas mokiniams už jų pačių ir bendraamžių mokymą(si), teigiamai veikia sutrikusio intelekto mokinių kalbėjimo gebėjimų ugdymąsi - klausimų formulavimą ir jų pateikimą raštu bei žodžiu, skaitymą, atsakymų į klausimus formulavimą ir jų pateikimą pilnu, taisyklingu sakiniu. Išaiškinta, kad mokinių nuostatos mokymosi bendradarbiaujant atžvilgiu yra pozityvios. Interviu rezultatai atskleidė, kad mokiniai pripažįsta, jog, kalbėdami pamokose ir neakademinėje aplinkoje, jie jaučia nepasitikėjimą savo jėgomis ne tik dėl pažintinių procesų neišlavėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bet ir dėl bendraamžių, klasės draugų netolerantiško elgesio, negatyvių vertinimo reakcijų, šaipymosi bei replikų savo atžvilgiu. Mokiniai pasyvūs kalbėti pamokose, mieliau renkasi atsakinėjimą raštu. Pasiekta tam tikrų pozityvių pokyčių. Būtina pripažinti, kad toks veiklos modeliavimas gali būti rezultatyvus tik tada, kai tai taps visos mokyklos praktika ugdymo procese, nes fragmentiškai ir tik tam tikrose situacijose taikomi metodai neskatina taikyti gebėjimus naujuose kotekstuose, sprendžiant realaus gyvenimo problemas. [Iš leidinio]

ENArticle analysis the problem of development of speaking skills of scholl-age children with mild mental disorders. The subject of the research: development of speaking skills of pupils with mild mental disorders on the basis of the non-fiction reading text. The hypothesis: pupils with mild mental disorders will develop their speaking skills more actively if the methods of learning while collaborating are combined with the playing methods. The aim of the research: to show the impact of collaboration-based learning on the development of speaking skills of pupils with mild mental disorders. The methods of the research: the impact of collaboration-based learning on the development of speaking skills of pupils with mild mental disorders is assessed using the development experiment method. By using the interview method, the viewpoints of pupils with mild mental disorders towards their speaking skills and the impact of collaboration-based learning are shown. Based on the method of a questionnaire survey, the viewpoints of pupils with mild mental disorders on collaboration-based learning are found out. The respondents and scope of the research: 8 (4 girls and 4 boys) pupils of 13 to 14 years old from a special school, Form 7, were selected for the qualitative research. The research was carried out in the period of February-May, 2010. Important conclusions of the research: collaboration-based learning has a positive impact on the development of speaking skills of pupils with mild mental disorders in the social and emotional aspects and in terms of the subject study achievements; pupils feel the lack of self-confidence when speaking during lessons and in the non-academic environment due to the intolerant attitude towards them on the part of their peers and classmates; during lessons, they prefer to answer in a written form.[...]. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42809
Updated:
2018-12-17 13:21:45
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: