Pradinių klasių mokinių istorijos terminų ir jų turinio suvokimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių istorijos terminų ir jų turinio suvokimas
Alternative Title:
Perception of historical terms by the pupils of primary shools
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 200-205
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Tyrimas; Teacher; Reacher.
Keywords:
LT
Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Tyrimas.
EN
Reacher.
Summary / Abstract:

LTIstorijos mokymas padeda formuoti istorinę sąmonę ir leidžia suprasti dabartinį pasaulį, kurio tvarka ir vertybės yra istorijos veikiamos. Mokant šio dalyko didelis dėmesys turi būti skiriamas istorijos terminams, nuo kurių suvokimo priklauso tolesnės studijos. Integruoto „Aš ir pasaulis“ mokymo kurso pradiniame ugdymo etape mokiniai mokomi suvokti esminius istorijos terminus, tačiau pasaulio pažinimo pamokose mokytojams sunku išsamiai supažindinti vaikus su istoriškumo samprata, reikšmingiausiais istorijos terminais, kurie bus pagrindas toliau ugdant istorinę sąmonę. Tiriamieji geriausiai suvokia istorinių darinių terminus, blogiausiai – istorinio laiko tarpsnius atspindinčius terminus. Parengti pasaulio pažinimo vadovėliai istorijos kurso požiūriu yra sudėtingi, temos atrinktos nenuosekliai, jie perkrauti sudėtingais istorijos terminais, kurie neaptariami, nepaaiškinami. Beveik visų tiriamųjų žinios, susietos su istorijos terminais, neatitinka programinių reikalavimų, mokiniai juos supranta iš dalies, dauguma negeba perprasti ir vartoti.

ENHistory teaching helps forming historic consciousness and allows understanding the current world, which order and values are impacted on by history. While teaching this subject, a lot of attention should be paid to history terminology, on the basis of which further studies would depend. During the initial primary education stage of the integrated “Aš ir pasaulis” (“I and the World”) teaching course, pupils are trained to perceive the essential history terminology, although teachers find it difficult to introduce children to the concept of historicity as well as the most significant history terminology, on the basis of which historic consciousness would be developed, during learning about the world classes. The respondents were most successful in perceiving the terminology of historic formations, and the least successful—in terminology that reflects the historical periods of time. The designed textbooks for learning about the world are rather complex history-wise, topics are inconsistently chosen and overloaded with complicated historic terminology that is neither discussed nor explained. Knowledge of history terminology does not correspond to curriculum requirements almost in case of all respondents, pupils understand them only partially, most of them do not manage to understand or use them.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8900
Updated:
2018-12-20 22:55:32
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: