Pradinių klasių mokinių laiko suvokimas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių laiko suvokimas
Alternative Title:
Perception of time by schoolchildren of primary grades
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 54, p. 71-78
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLaiko fenomenu per žmonijos istorijos raidą domėtasi labai seniai. Laiko problemas daugiausia tyrė praeities filosofai, vėliau - matematikai, fizikai, astronomai, psichologai, pedagogai. Žmogus susijęs su istorija, socialinių įvykių tėkme laike, t.y. su objektyviu, istoriniu laiku, su tuo, kas vadinama žmonijos raida, o konkreti asmenybė siejasi su subjektyvumu, savo egzistavimo išgyvenimais, t.y. su subjektyviu laiku (Ivanovą, Puchlikovas, 1991). Laiko, kaip ir erdvės, suvokimas sudaro vaiko pažintinės veiklos pagrindą. Laiko suvokimo pradmenys ir pagrindai gaunami šeimoje, ikimokyklinėse įstaigose. Pradinėje mokykloje vaikų laiko suvokimas ugdomas per visų dalykų pamokas. Šio tyrimo metu buvo bandoma nustatyti pradinių klasių mokinių žinių apie laiką ir laiko suvokimo lygį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laikas; Žinios apie laiką; Laiko suvokimas; Specialiųjų poreikių vaikai.

ENTime phenomenon has attracted people’s attention throughout the history of humankind. Issues of time were mostly studied by philosophers in the past, later – by mathematicians, physicists, astronomers, psychologists, educationalists. Man is connected to history, flow of social matters in time, i.e. by objective, historic time, to what is referred to the history of humankind, whereas a specific personality deals with subjectivity, his/her own personal life experience, i.e. with subjective time (Ivanova, Puchlikovas, 1991). Perception of time as well as space makes the basis of a child’s cognitive activity. Basics and principles of time perception are received in family and in pre-school institutions. At primary school time perception of children is trained in all disciplines. During the present research they tried to define the level of knowledge of primary grade schoolchildren about time and their perception of time.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8509
Updated:
2018-12-20 22:53:20
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: