Laiko suvokimo aspektai pradinių klasių vadovėliuse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko suvokimo aspektai pradinių klasių vadovėliuse
Alternative Title:
Time Comprehension Aspects in Primary School Textbooks
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 3-19
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas; Laiko suvokimas; Pradinių klasių vadovėliai.
Summary / Abstract:

LTLaiko problema- viena iš mokslinių problemų, kuri pradėta anksčiausiai tyrinėti. Laiko suvokimo pagrindai gaunami ikimokyklinėse įstaigose, kur mažyliams nelengva įsisavinti į laiko sąvokas. Pradinėse mokyklose vaikų laiko suvokimas ugdomas per visų dalykų pamokas. Juk nuo tinkamo sensorinių etalonų įsisavinimo, erdvės ir laiko teisingo suvokimo, priklauso adekvačiai sėkmingas vaikų aplinkinio pasaulio pažinimas. Šio tyrimo tikslas- nustatyti, ar pradinių klasių vadovėliuose, skirtuose normaliai besivystantiems bei specialiųjų poreikių vaikams, yra pakankamai mokomosios medžiagos ugdyti mokinių laiko suvokimui. Pagrindinis tyrimo uždavinys- išanalizuoti laiko suvokimo aspektu bendrojo lavinimo, specialiųjų bei kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklų pradinių klasių vadovėlius. Tyrime analizuojami matematikos, gimtosios kalbos, „Aš ir pasaulis“ kurso programų vadovėliai. [Iš leidinio]

ENThe problem of time problem is among the ones that science has started addressing at the earliest times. The time concept basis is received at pre-primary institutions, where the little ones find it complicated to master time concepts. The time comprehension is developed during all subject classes in the primary school, as the proper mastering of sensory etalons and the right comprehension of space and time determines an adequately successful cognition of the surrounding world. The purpose of this research is to identify, if primary class textbooks for normally developing and special needs children have sufficient teaching materials to educate time comprehension. The key research objective is to analyze the primary school textbooks of the general education, blind and deaf and partly deaf schools in the time comprehension aspect. The research analyzes mathematics, the native language, “The World and Me” subject curriculum textbooks.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8004
Updated:
2018-12-20 22:51:33
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: