Šventųjų kultai LDK XV-XVII a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventųjų kultai LDK XV-XVII a. pradžioje
Alternative Title:
Devotion to saints in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) from the 15th c. to the beginning of the 17th c
In the Book:
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Šventieji / Saints; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTAtskirų bažnyčių titulai dvigubai atspindi šventųjų gerbimo sklaidą. Nors Vakarų Europoje patrocinijos tyrinėjamos jau senokai, LDK iki šiol tai nekėlė didesnio susidomėjimo. Titulams suteikiami paprastai tų šventųjų vardai, kurie susilaukdavo daugiausiai populiarumo. Straipsnyje pirmą kartą pateikiamas iš šaltinių žinomų XV-XVII a. pradžios Vilniaus ir Žemaitijos vyskupijų bažnyčių ir altarijų titulų sąrašas. Populiariausias LDK buvo šv. Mikalojaus gerbimas. Kiti šventieji, priklausomai nuo laikotarpio ar regiono, keisdavosi populiarumo vietomis, tačiau didžiausios pagarbos sulaukdavo šv. Stanislovo, Jono Krikštytojo, Petro ir Pauliaus, Mykolo gerbimas. LDK specifika galima laikyti dažnus šv. Jurgio ir šv. Onos titulus, kurie Lenkijos vyskupijose nebuvo tokie dažni. Straipsnyje bažnyčių titulų statistika palyginama su kita šventųjų populiarumą atspindinčia apraiška – vardais. Suteiktas vardas parodo tėvų pagarbą konkrečiam šventajam, o taip pat lydėdavo asmenį kaip šventas globėjas visą gyvenimą. Pateikiama statistika liudija, jog šventųjų gerbimas panašiai reiškėsi tiek bažnyčių tituluose, tiek krikščioniškuose varduose. Tarp vyriškų vardų populiariausias buvo Jono vardas, tarp moterų Ona. Tokiu būdų pateikta statistinė medžiaga pirmą kartą istoriografijoje nurodo populiariausius šventuosius ankstyvuoju krikščionėjimo laikotarpiu, leidžia nustatyti susidariusias tradicijas ir atnešamas naujoves vėlesniu metu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šventųjų kultas; Šventieji; Asmenvardžiai.

ENThe extent of devotion to saints is reflected in the naming of churches (parishes) after them. Although this type of patronage has long been studied in Western Europe, the phenomenon in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) has not received much attention so far. Parishes were commonly named after the most popular saints. The article presents for the first time a list from XV-early XVII c. sources of known names of parishes and presbyteries in the Dioceses of Vilnius and Žemaitija. The most popular saint in the GDL was Saint Michael. The popularity of the other saints varied depending on era and region; overall, however, devotion was strongest to the saints Stanislaus, John the Baptist, Peter & Paul, and Michael. Characteristic of the GDL was widespread devotion to Saint George and Saint Anne, which was not so frequent in the Polish dioceses. The article compares parish name statistics to another facet reflecting the popularity of particular saints: Christian names. Parents’ choice of Christian names for their offspring indicates the parents’ devotion to a particular saint, and the bearer of the name was under the patronage of that saint for life. Statistics show that devotion to saints is reflected in similar proportions in the names of parishes and those of individuals. For men the most popular Christian name was John (Jonas), and for women Anne (Ona). The new statistical material shows for the first time who were the most popular saints in the early Christian period of Lithuania and provides a basis for comparison between established traditions and later innovations. [From the publication]

ISBN:
9955656158
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1311
Updated:
2019-12-10 18:58:54
Metrics:
Views: 120    Downloads: 34
Export: