Apie keletą filosofijos istorijos rašymo būdų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie keletą filosofijos istorijos rašymo būdų Lietuvoje
Alternative Title:
On some ways of a writing of philosophic history in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2013, t. 24, Nr. 3, p. 103-111
Keywords:
LT
Audrius Beinorius; Beinorius, Audrius; Romanas Plečkaitis; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama keletas filosofijos istoriografijos metodų – racionaliosios rekonstrukcijos, kontekstualizmo ir komparatyvinis. Eksplikuojami racionaliosios rekonstrukcijos metodologijos elementai – praeities filosofinių ir loginių teorijų aprašymas šiuolaikine terminija, jų struktūravimas ir vertinimas remiantis šiuolaikinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais. Pateikiama šios metodologijos taikymo Lietuvoje pavyzdžių. Trumpai aptariami ir įvertinami kai kurie reikšmingesni kontekstualistiniai tyrimai. Analizuojamas komparatyvistinės metodologijos taikymas Lietuvos filosofijos istoriografijoje. Teigiama, jog komparatyvisto A. Beinoriaus tyrimų objektas yra integrali visuma – skirtingos mąstymo tradicijos ir jų savybių palyginimas. Šias tradicijas konceptualiai sieja sąmonės samprata. Ji, kaip bendramatiškumo pagrindas, yra ir integruojantis impulsas, probleminiu požiūriu sujungiantis įvairias mąstymo kryptis ar mąstytojus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Audrius Beinorius; Beinorius, Audrius; Komparatyvizmas; Kontekstualizmas; Lietuvos filosofijos istoriografija; Lietuvos filosofijos istoriografija, kontekstualizmas, racionalioji rekonstrukcija, komparatyvizmas; Plečkaitis, Romanas; Racionalioji rekonstrukcija; Romanas Plečkaitis; Audrius Beinorius; Beinorius, Audrius; Comparativistic methodology; Contextualism; Lithuanian historiography of philosophy; Lithuanian historiography of philosophy, rational reconstruction, contextualist mode, comparativism; Rational reconstruction; Romanas Pleckaitis.

ENPaper examines the elements of the methodology of rational reconstruction. These elements are the description, structuring and evaluation of philosophical and logical theories of the past by the means of contemporary theoretical problems and the methods of their solution. Their functioning can be observed in the works of R. Plečkaitis. Some contextualistic researches of the Lithuanian historiography of philosophy are concisely discussed. The article also investigates the usage of comparativistic methodology. Its essential elements are those subjects, which exist independently (parallel) of each other; nevertheless, the certain conceptual basis for their theoretical comparison is present. A. Beinorius’s subject of inquiry is certain integral whole, the tradition of thinking, or, more precisely, the comparison of two traditions and their properties. In this research, the two independent subjects are related by consciousness as their own subject of inquiry. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51969
Updated:
2020-08-28 14:10:52
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: