Kaimo vietovių raida ir modeliai: darnaus vystymo požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo vietovių raida ir modeliai: darnaus vystymo požiūris
Alternative Title:
Evolution and models of rural areas: a sustainable development approach
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 2 (26), p. 31-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymas; Kaimo raida; Kaimo vietovės; Permainos; Strateginis valdymas; Change; Rural areas; Rural development; Strategic management; Sustainable development.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo raida; Kaimo vietovės; Permainos; Strateginis valdymas.
EN
Change; Rural areas; Rural development; Strategic management; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama kaimo gyventojų gyvenamosios vietovės pasirinkimo ir vertinimo darnaus vystymo požiūriu problema. Tyrimo tikslas – išanalizuoti kaimo vietovių raidą, modelius ir atlikti vertinimą darnaus vystymo požiūriu. Taikyti tyrimo metodai: stebėjimas ir dalyvavimas, atvejo analizė, ekspertiniai vertinimai. Istorinė Lietuvos kaimo permainų raida glaudžiai susijusi su socialinėmis permainomis. Vienas svarbiausių kaimo vietovių ir kraštovaizdžio formavimo veiksnių yra sodybos ir jų išsidėstymas. Amerikietiškojo, vokiškojo, daniškojo ir lietuviškojo kaimo modelių palyginimas rodo ypatingą tradicijos ir mentaliteto svarbą. Lietuvos kaimo modelis apima vienkiemius, gyvenvietes ir miestelius. Darnaus vystymo požiūriu ekonominius ir aplinkos kriterijus geriausiai atitinka vienkiemiai, o socialines galimybes – miesteliai. Tačiau labai svarbios yra ir gyventojų socialinės bei psichologinės nuostatos. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses on the problem of choice and evaluation of rural areas with respect to sustainable rural development. The following research methods were employed: investigation and participation, case studies, modelling, expert evaluation. It can be concluded, that the historic evolution of the Lithuanian countryside is highly interrelated with social transformations. In addition, homesteads as well as their patterns are among the most important factors of formation of rural areas and landscapes. Indeed, the comparison of American, German, Danish, and Lithuanian rural models stressed the exclusive importance of traditions and mentality. Lithuanian rural model consists of homesteads, settlements, and villages. According to sustainable development approach, homesteads satisfy the economic and environmental criteria to the highest extent, whereas villages are peculiar with high social opportunities. However, the social as well as psychological attitudes of citizens remain an important factor. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29134
Updated:
2018-12-17 12:58:35
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: