Darnaus vystymosi sričių dinamikos vertinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi sričių dinamikos vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Assessment of dynamics of sustainable development dimensions in Lithuania
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2014, Nr. 1 (12), p. 45-59
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinka; Aplinkosauga; Darnus vystymasis; Ekonomikos augimas; Indeksas; Socialinė sritis; Economic growth; Environment; Index; Lithuania; Social dimension; Sustainable development.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Ūkio plėtra / Economic development; Indeksas; Socialinė sritis.
EN
Economic growth; Index; Social dimension; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Lietuvos ekonomikos augimo kitimo vertinimas darnumo aspektu. Remiantis sukaupta teorine medžiaga, analizuojamas ekonominio augimo poveikis darnaus vystymosi socialinei ir aplinkos sritims, naudojant integruotą darnaus vystymosi indeksą įvertinamas ekonominio augimo kitimo poveikis Lietuvos darniam vystymuisi 2000−2011 m. Integruotą darnaus vystymosi indeksą sudaro trys indeksai: ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkos būklės. Kiekvienas indeksas buvo sudarytas iš penkių rodiklių. Ekonominio vystymosi indeksas sudarytas iš BVP vienam gyventojui, darbo našumo, sunaudoto kuro ir energijos kiekio, atsinaujinančių išteklių dalies bendrosiose energijos sąnaudose, valdžios sektoriaus deficito. Socialinio vystymosi indeksas sudarytas iš nedarbo lygio ir valdžios sektoriaus išlaidų švietimui, sveikatos apsaugai, socialinei apsaugai, kultūros paslaugoms. Aplinkos būklės indeksas sudarytas iš šiltnamio dujų kiekio ir teršalų kiekio, išmesto į atmosferą, išleistų užterštų ir išleistų nepakankamai išvalytų nuotekų, surinktų komunalinių atliekų kiekio. Nustatyta, kad šalyje per 2006–2008 m. laikotarpį esant pernelyg greitam ekonomikos augimui, kurį parodo didėjantis infliacijos lygis, didėjo į aplinką išmetamų teršalų kiekis. Nors ekonominio vystymosi indeksas tais metais didėjo, tačiau integruotas darnaus vystymosi rodiklis mažėjo. Kitaip tariant, ekonominio vystymosi indeksas didėjo socialinio vystymosi ir aplinkos būklės sąskaita. [Iš leidinio]

ENThe article discusses economic growth influence to sustainable development. According to the collected theoretical material, it analyzes the impact of economic growth to social and environmental dimensions of sustainability. The analysis of statistical data using integrated index of sustainable development allowed evaluating the impact of economic growth to sustainable development in in Lithuania on 2000−2011. Studies carried out in foreign universities confirmed a hypothesis that further extensive studies are necessary in order to understand the essence and evaluation of the concept of sustainable development. The basic idea behind the scientific problem studied in the paper can be described as the following: what are the regularities of the concept of sustainable development and its evaluation, that allow assess the economic growth influence to dimensions of sustainability and to sustainable development of the country. The main problem of the paper is stated as follows: how to achieve economic growth considering economic, environmental and social dimensions of sustainable development? Research object – the impact of economic growth to dimensions of sustainable development. Research aim is to analyze and assess dynamics of sustainable development dimensions in Lithuania. Research tasks: theoretically to analyze the influence of economic growth to social and environmental dimensions; after methodological calculations of indicators of sustainable development in Lithuania, to evaluate the tendencies of changes of sustainable development dimensions and to forecast perpectives. Research methods contributing to this paper are: systematic scientific literature analysis, statistical data and comparative analysis, regression analysis, use of SPSS 17 (Statistical Package for Social Science) and Package Microsoft Excel.Theoretical analysis done in the paper quit well show, that systems of assessment of influence of economic growth to sustainable development must take in account three closely related dimensions: economic, social and environmental. Integrated sustainable development index and trend were used and evaluated that the biggest increasing of index was noticed by given stable inflation rate. Analysis done in the paper quit well show, that for problems solving can be used fiscal instrument – taxes. [From the publication]

DOI:
10.15181/rfds.v12i1.685
ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69837
Updated:
2020-04-18 07:26:24
Metrics:
Views: 9
Export: