Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje
Alternative Title:
Sustainable development issues and its solutions in Lithuania
Editors:
Štreimikienė, Dalia, įvadas, redagavimas [aui, edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas ; 2015.
Pages:
437 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Darnus ekonomikos vystymasis; Pajamų nelygybė; Gyventojų populiacija; Energetikos sektorius; Šilumos sektorius; Tvarus konkurencingumas; Žemės ūkis; Darnus vartojimas; Turizmas; Sustainable economic development; Income inequality; Population; Energy sector; Heat sector; Sustainable competitiveness; Farming; Sustainable consumption; Tourism.
Contents:
Įvadas — Bendrieji darnaus ekonomikos vystymosi aspektai — Pajamų nelygybės poveikio darniam ekonomikos augimui vertinimas — Darnios ekonominės raidos logistiniai aspektai — Gyventojų populiacijos problemos ir perspektyvos darnaus vystymosi kontekste — Ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp gyventojų: lyčių lygybės aspektas — Aplinkosauginių mokesčių reikšmė darniam vystymuisi — Energetikos sektoriaus darnaus vystymosi aspektai — Energetikos plėtros scenarijų darnumo vertinimas — Elektros energijos rinkos darnumo vertinimas Lietuvoje — Centralizuotos šilumos sektoriaus raida Lietuvoje: strategija ir praktika — Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos mažinimo galimybės — Žemės ūkio darnaus vystymosi aspektai — Efektyvumo ir produktyvumo dėsningumai Lietuvos žemės ūkyje: tyrimų sintezė — Tvarus konkurencinis pranašumas bioekonomikoje — Darnus vartojimas: ekologiška žemės ūkio produkcija ir jos vertinimas — Socialinės dimensijos integravimas į žemės ūkio darnumo vertinimą: Lietuvos atvejis — Ryšių tarp ūkių modernizavimo ir kaimo vystymosi darnumo stiprinimas — Turizmo sektoriaus darnaus vystymosi aspektai — Teoriniai darnumo vertinimo aspektai ir taikymas turizmo bei kituose sektoriuose — Darnaus turizmo vystymosi iššūkiai — Išvados — Summary.
Keywords:
LT
Darnus ekonomikos vystymasis; Darnus vartojimas; Energija. Energetika / Energy. Energetics; Gyventojai / Population; Konkurencija / Competition; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Šilumos sektorius; Turizmas / Tourism; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Energy sector; Farming; Heat sector; Income inequality; Population; Sustainable competitiveness; Sustainable consumption; Sustainable economic development.
Summary / Abstract:

LTPirmoje monografijos dalyje yra aptarti bendrieji darnaus vystymosi klausimai, akcentuojant pajamų nelygybės poveikio darniam ekonomikos augimui vertinimą, gyventojų populiacijos raidos problemas bei ekonominius skirtumus tarp gyventojų lemiančius veiksnius. Antroji monografijos dalis yra skirta tokio svarbaus ekonomikai sektoriaus kaip energetika darnaus vystymosi problemoms tyrinėti. Šiame skyriuje pristatyti energetikos plėtros scenarijų darnumo vertinimo rezultatai, taikant daugiakriterius metodus, pateiktas elektros energijos rinkos atvėrimo įtakos darniam energetikos vystymuisi vertinimas. Taip pat svarbus dėmesys yra skiriamas Lietuvos centralizuotos šilumos sektoriaus raidos analizei bei šilumos kainų mažinimo galimybių analizei. Kadangi darnumo aspektai ypač svarbūs žemės ūkyje, monografijos trečiojoje dalyje pristatyti efektyvumo ir produktyvumo dėsningumų vertinimo Lietuvos žemės ūkyje rezultatai, pateikta tvaraus konkurencinio pranašumo bioekonomikoje analizė, atskleistos darnaus vartojimo žemės ūkyje problemos. Taip pat nagrinėjami socialinės dimensijos integravimo į žemės ūkio darnumo vertinimą Lietuvoje tyrimo rezultatai. Skyriaus pabaigoje atskleidžiami ryšiai tarp ūkių modernizavimo ir kaimo vystymosi darnumo bei ieškoma jų stiprinimo būdų. Ketvirtojoje monografijos dalyje analizuojami turizmo sektoriaus darnaus vystymosi aspektai, išryškinant pagrindines problemas bei jų sprendimo būdus. Šiame skyriuje aptarti darnaus turizmo vystymosi iššūkiai, nustatytos darnumo vertinimo turizmo sektoriuje problemos bei pateikti verslo prototipinių modelių taikymo rengiant darnaus turizmo plėtros strategijas, rezultatai. Knygos autoriai tikisi, kad ši kolektyvinė monografija bus įdomi tiek tyrėjams, dirbantiems darnaus vystymosi srityje, tiek plačiajai akademinei bendruomenei.

ISBN:
9786094490910
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73120
Updated:
2020-11-03 18:36:01
Metrics:
Views: 77    Downloads: 18
Export: