Ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp gyventojų: lyčių lygybės aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp gyventojų: lyčių lygybės aspektas
Alternative Title:
Economic and social disparities among people: gender equality dimension
In the Book:
Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. P. 106-120
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTNors ir akcentuojama lyčių lygybės teikiama nauda ir pridėtinė vertė socialiniams ir ekonominiams procesams, daugelis darbo rodiklių rodo, kad praktikoje moterų ir vyrų padėtis skiriasi. Castellano et al. (2013) nuomone, pažanga yra lėta, ir nors dalyvaujančių darbo rinkoje moterų skaičius didė-­ ja visoje Europoje, moterų užimtumo lygis vis dar yra mažesnis nei vyrų, vyrai ir moterys turi skirtingus darbo pasiūlos modelius, skiriasi ir darbo ieškančiųjų elgesys. Taip pat išlieka nemaži skirtumai tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio, darbo valandų skaičiaus ir užimamų pareigų. Šiame tyrime nagrinėjami skirtumus tarp moterų ir vyrų lemiantys ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Jų identifikavimui naudoti mokslinės literatūros analizės ir sintezės, aprašomosios statistikos, laiko eilutės, koreliacinės analizės metodai, Min–Max ir vidurkio indeksai. Tyrimu siekiama ištirti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp moterų ir vyrų, įvertinant kiekybinius lyčių dalyvavimo darbo rinkoje parametrus. Šiame monografijos poskyryje bus atskleista lyčių lygybės įgyvendinimo reikšmė socialiniams ir ekonominiams procesams, nustatyti moterų ir vyrų užimtumo skirtumus ir parodytos nedarbo kitimo tendencijos bei sąsajas su skurdu. [Iš teksto, p. 106]Reikšminiai žodžiai: Pajamų nelygybė; Gyventojų populiacija; Lyčių lygybė; Income inequality; Population; Gender equality.

ENGender equality is one of the factors contributing to social progress and economic growth in the country. Thus in order to adapt to the rapidly changing pace of life, creating sustainability interactions between the individual, society, state, economic and social development must be pay attention for gender equality. Although the literature emphasizes gender equality in benefits and added value to the social and economic processes, many employment indicators show that the situation of women's and men's is not equal in practice. The research aim – to analyze the economic and social differences between women and men evaluating of quantitative parameters of gender participation in the labour market. The following objectives have been raised: 1) to discuss gender equality significance of social and economic processes; 2) to research differences in gender employment; 3) to assess trends in unemployment and its links to poverty.The executed analysis of the statistic data reveals that the largest gender gaps in employment exists in the 55–64 age group; also the growth of women's and men's employment rate is different: the men's employment rate grew faster than women's. It is established that in Lithuania one of the main characteristics of unemployment – highly skilled and highly educated female unemployment. The executed correlation analysis suggests that increasing women's unemployment rate is not always determined by women's risk of poverty rate increase. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86713
Updated:
2022-01-04 18:52:54
Metrics:
Views: 34
Export: