Pirmoji Kauno pilis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmoji Kauno pilis
Alternative Title:
First Kaunas castle
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2002, 3, p. 7-36
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrimai; Archeologiniai tyrinėjimai; Fortifikacija; Kaunas; Kauno pilis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pilies konstrukcija; Pilis; Pirmoji Kauno pilis; Statybų pradžios datavimas; Viduramžiai; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Archaeological research; Archeological researches; Castle; Construction of fortifications; First Kaunas castle; Fortification; Fortifications; Kaunas; Kaunas Castle; Middle Ages; The Grand Duchy of Lithuania; The Middle Ages; The Order of Crusaders.
Summary / Abstract:

LTLDK teritorijoje XIV a. buvo pastatytos keturios mūrinės kastelio tipo pilys. Lietuvoje šiuo metu stovi gerai išlikusi Medininkų pilis, Kauno pirmosios pilies nė pėdsako nėra žemės paviršiuje, ant jos liekanų buvo pastatyta antroji Kauno pilis. Krėvos ir Lydos pilys yra Baltarusijos teritorijoje. 1989-2000 m., atnaujinus Kauno pilies archeologinius kasinėjimus, buvo ištirtas 1265 m² plotas. Paskutiniųjų metų tyrinėjimai papildė jau turėtas žinias apie Kauno piliavietės apgyvendinimo pradžią, pirmosios ir antrosios pilies statybos etapus, vystymosi raidą. Tačiau nauji duomenys daugeliu atvejų prieštarauja iki šiol vyraujančiai nuomonei apie abiejų Kauno pilių statybos pradžią ir raidos etapus bei aplinkybes. Šio straipsnio tikslas yra tik bandymas apibendrinti paskutiniųjų metų tyrinėjimų duomenis, nes naujai iškilusių problemų sprendimas reikalauja tiek didesnės apimties istorinių šaltinių analizės, tiek archeologinių tyrinėjimų ir istorinių žinių sugretinimo bendrame LDK ir ją supusių kaimyninių šalių mūrinių pilių statybos pradžios datavimo kontekste. Nustatyta, jog Kauno pirmąją pilį su LDK aptvarinėmis pilimis Medininkuose, Lydoje, Krėvoje sieja visu pirma gana vienodas planas, sienų storis, pamatų įgilinimas, artima mūro technika. Šiais panašumais remiantis, galima kalbėti apie jų vienalaikę statybą. Galvojama, kad pirmoji buvo pastatyta Kauno pilis. Paruošiamieji darbai greičiausia buvo pradėti 1359-60 m., o pilies statyba vyko 1361 m. ir iki 1362 m. pavasario dar nebuvo baigta. Krėvos, Lydos ir Medininkų pilys buvo pastatytos kiek vėliau – apie 1370-1380 m.

ENFour stone castles were built in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 14th century. A well preserved Medininkai Castle is still standing in Lithuania, whereas there is not a trace left of the first Kaunas Castle – the second Kaunas Castle was built on its remains. Krėva and Lida castles are in the territory of Belarus. The area of 1265 m² was explored in 1989-2000 upon the resumption of the archaeological excavation of Kaunas Castle. The exploration of recent years replenished the knowledge of the beginning of settlement of Kaunas castle hill, the construction stages of the first and the second castle, as well as the development. However, new data in most cases conflicts with the dominant opinion about the commencement of construction of both Kaunas castles, stages of development, and circumstances. The purpose of this article is just an attempt to summarize the exploration data of recent years, since the solution of new problems requires the comparison of the analysis of extended historical sources, archaeological exploration, and historical knowledge in a general context of dating of the commencement of construction of stone castles in GDL and surrounding neighboring countries. It was identified that the first Kaunas Castle is related to GDL enclosure castles in Medininkai, Lida, and Krėva first of all because of rather similar planning, thickness of walls, deepness of foundation, and stonework technique. Based on these similarities, we can speculate on simultaneous construction of these castles. Kaunas Castle is considered to have been built the first. Preparatory works had likely commenced in 1359–60, construction of the castle took place in 1361 and by spring of 1362 was still not finished. Krėva, Lida, and Medininkai castles were built a bit later – approximately in 1370–1380.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39090
Updated:
2022-01-17 11:05:49
Metrics:
Views: 32    Downloads: 19
Export: