Application of environmental policy instruments in the implementation of sustainable energy development : climate change mitigation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of environmental policy instruments in the implementation of sustainable energy development: climate change mitigation
Alternative Title:
Aplinkosaugos politikos priemonių taikymas darnios energetikos vystymosi įgyvendinime: klimato kaitos švelninimas
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 1 (25), p. 111-123
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkosauginė politika; Darnus vystymasis; Energetika; Klimato kaita; Klimato kaitos švelninimas; Climate change; Climate change mitigation; Development; Energy sector; Environmental policy; Sustainable; Sustainable development.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Energija. Energetika / Energy. Energetics; Klimato kaita; Klimato kaitos švelninimas.
EN
Climate change mitigation; Climate change; Development; Energy sector; Environmental policy; Sustainable development; Sustainable.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti aplinkosauginės politikos instrumentų taikymą darnaus energetikos vystymosi įgyvendinimui. Straipsnyje analizuojami aplinkosauginės politikos metodai, akcentuojant ekologinę mokesčių reformą ir žaliosios apskaitos diegimo būtinybę. Taip pat aptariamas darnus energetikos vystymasis, išryškinant „šiltnamio efekto“ problemą bei teoriškai nagrinėjamas darnaus vystymosi ir klimato kaitos ryšys. Straipsnyje teoriškai aptartas klimato kaitos švelninimo priemonių arba jų derinių parinkimas, naudojant energetikos optimizavimo modelius. Analizė parodė, kad darnus energetikos vystymasis − tai besitęsianti energijos gamyba ir vartojimas, užtikrinantis ilgalaikius žmonijos plėtros tikslus visais socialiniais, ekonominiais, aplinkosauginiais ir instituciniais aspektais. Todėl kalbant apie globalaus energetikos darnaus vystymosi galimybes, reikia atkreipti dėmesį į galimybes aprūpinti pasaulio gyventojus energetiniais ištekliais ir atsakyti į klausimą, ar šis energijos naudojimo didėjimas yra leistinas prieinamai energijos erdvei, kuri yra ribota pačia savo iškastinio kuro rezervų prigimtimi, taip pat dėl aplinkosauginių problemų. Kai diskutuojama apie klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, būtina pripažinti, kad šie procesai yra veikiami plėtros trajektorijos bei ją įgyvendinančių institucijų ir specifinių galimų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos variantų. Tai reiškia, kad politikos veikiančios plėtros trajektoriją bei ją įgyvendinančios institucijos turi netiesioginį poveikį prisitaikymui prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimui. Klimato kaitos švelninimo priemonių arba jų derinių parinkimas gali būti atliekamas, naudojant energetikos optimizavimo modelius. Lietuvos energetikos institute parengtas ir išvystytas matematinis modelis, skirtas perspektyvinei energetikos sektoriaus analizei.[...].

ENThe aim of this paper is to examine the application of environmental policy instruments for the implementation of sustainable energy development. The paper analyses environmental policy approaches with emphasis on ecological tax reform and the need for implementation of green accounting. Also relations between the sustainable development and climate change are investigated. The last chapter of the paper is dedicated to the discussion upon the optimization model of climate change mitigation measures’ selection. The paper concludes that the essence of ecological tax reform lies in the increase of Eco-tax, at the same time reducing labor taxation, and at the same time not increasing the overall tax burden. Selection of climate change mitigation measures or their combinations can be done using models of energetic optimization. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45072
Updated:
2018-12-17 13:26:31
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: