Nacionalinio savitumo raiška atlydžio laikotarpio lietuvių dailėje: folklorinis modernizmas grafikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinio savitumo raiška atlydžio laikotarpio lietuvių dailėje: folklorinis modernizmas grafikoje
Alternative Title:
Expression of national peculiarity in Thaw-period Lithuanian art: folklore modernism in the graphic arts
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2023, 116, p. 107-116
Keywords:
LT
Dailė / Art; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nacionalinio savitumo raiška atlydžio laikotarpio dailėje. Tiriama grafikos – vienos iš dailės šakų, kuriose anksčiausiai prasidėjo sovietinės dailės modernėjimas, – refleksija dailės kritikoje. Apžvelgiama dailės nacionalinio savitumo samprata, tapusi metodologiniu pagrindu aptariamo laikotarpio dailės kritikai. Nagrinėjama, kaip keitėsi folklorinio modernizmo grafikoje vertinimai centrinėje Sovietų Sąjungos kultūrinėje spaudoje bei lietuvių dailės kritikoje, išryškinami vyravę požiūriai į tautodailės stilizavimą, primityvizmą, modernizmą. Aiškinantis, kokios meninės raiškos priemonės buvo legitimuotos kaip sietinos su liaudies meno tradicija, atskleidžiama folklorinio modernizmo įtaka lietuvių grafikos modernėjimui. Raktažodžiai: lietuvių grafika, dailės kritika, nacionalinis savitumas, liaudies menas, modernizmas. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the theme of national peculiarity of artistic expression during the Thaw period. Research subject is critical reflection of graphic arts, one of the branches of soviet arts that experienced the earliest modernization. The concept of national peculiarity of arts employed at the time as a methodological framework for art criticism is evaluated. The paper considers the shifts of critical reception of folklore modernism in Lithuanian graphic arts in the central soviet cultural press as well as in Lithuanian art criticism, specifying, in particular, the take on the stylization of folk art, primitivism, modernism. By establishing the means of expression, which were legitimized through their link with folk art tradition, the researcher reveals the influence of folklore modernism on the modernisation of the Lithuanian graphic arts. Key words: Lithuanian graphic arts, art criticism, national peculiarity, folk art, modernism. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2023.56
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/105053
Updated:
2023-11-02 22:27:56
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: