Lino kančios motyvai lietuvių mįslėse ir kituose tautosakos žanruose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lino kančios motyvai lietuvių mįslėse ir kituose tautosakos žanruose
Alternative Title:
Motifs of Flax Suffering in Lithuanian Riddles and other Folklore Genres
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 225-241
Summary / Abstract:

LTDarbo dainose ir pasakų dainuojamuosiuose intarpuose nepavyko aptikti ryškaus lino kančios suvokimo. Personifikuoto lino kenčiamos kančios vaizdavimas įtaigiausias pasakoje „Lino kančios“ (AT 1199A), ypač tuose tekstuose, kuriuose apie kančią pasakoja patys linai ir kuriuose ją kenčia velnias. Gali būti, kad šis tipas sudarytas iš dviejų genetiškai skirtingų pasakų: tų, kuriose vadinamoji lino kančia sakoma kaip apsisaugojimo priemonė, ir sakmiškų pasakų, vaizduojančių lino kančią kenčiantį velnią. Keliama prielaida, kad operacinis ir magiškas tekstas, dainuotas dirbant linų darbus, iš pradžių nebuvo suvokiamas kaip lino kančia. Greičiausiai visų pirma vaizdingos kančios metaforos atsirado pasakose apie kenčiantį velnią, iš jų perėjo į tas, kuriose linai personifikuojami, po to lino kančia pavadinti visi tekstai apie linų darbus. Tiesiogiai įvardinančių lino kančias paremijų – nedaug. Patarlėse akivaizdžiai deklaruojamas vertybinis požiūris į drabužius, apsirengimą, nenuogumą. Labai daug mįslių, užmenančių ar vaizduojančių linų darbus apskritai, dažniausiai tai – atskiri linų darbų etapai. Tam tikros detalės (ypač mynimas), sutampa su pasakose vaizduojamų lino kančių aprašymais. Mynimo ir verpimo vaizdai grindžiami kūniškumu ir aprašomi žemąja leksika. Vaizduojant audimą daugiau yra poetizuojančių, universalius vaizdus kuriančių tekstų. Daroma išvada, kad linai lietuvių tautosakoje įkūnija virsmo nuo gamtos iki kultūros idėją. Ko gero, į lino virsmo reikšmių lauką galima įtraukti ir raštą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Linas; Kančia; Mįslės; Sakytinė tautosaka; Flax; Suffering; Riddle; Verbal folklore.

ENA clear concept for the suffering of flax in work songs and fairy tales was not found. The portrayal of the pain suffered of the personified linen is at its most forceful in the fairy tale “The Flax Suffering” (AT 1199A) especially in those texts where the story of this suffering is told by the flax itself or is endured by the devil. The type in question may comprise two different groups of fairy tales, i.e. the texts in which the so-called flax suffering is recited as means of protection, and tales depicting the devil enduring the suffering of the flax. An assumption is put forth that the operational and magical text, recited to accompany the flax processing, was not initially perceived as flax suffering. The vivid metaphors describing suffering may have emerged in the fairy tales of the suffering devil, transferring themselves from there into the texts of the personified flax, and thereafter the term flax suffering became a common name for all the texts related to working with flax. There are few Lithuanian proverbs directly mentioning flax sufferings. The proverbs usually declare the high value ascribed to clothing, dressing, covering of the naked body. There are many riddles clearly asking for or describing the stages of flax processing. Certain details coincide with descriptions of the flax suffering used in folktales. The imagery of the breaking and spinning is based on lustfulness, and for these, a more vulgar vocabulary is used. A conclusion is made, that linen is embodied in the idea of the transformation of nature into culture in Lithuanian folktales.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8288
Updated:
2018-12-17 11:50:29
Metrics:
Views: 161    Downloads: 9
Export: