Komunikacines sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacines sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikos
Alternative Title:
Context of communicative system: interactions of folk legends and proverbs
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 27, p. 13-20
Keywords:
LT
Folkloristika; Intertekstualumas; Komunikacinės sistemos kontekstas; Kontekstas; Patarlė; Sakmė; Tekstas.
EN
Context; Context of communicative system; Folk legend; Folkloristics; Intertextuality; Proverb; Text.
Summary / Abstract:

LTTrumpai apžvelgusi skirtingus užsienio tyrinėtojų darbus, vienaip ar kitaip analizavusius teksto ir konteksto santykį folkloristikoje, autorė šiame straipsnyje detaliau aptaria Ričardo Baumano pasiūlytą „komunikacinės sistemos konteksto“ sąvoką (1982). Šiai koncepcijai patikrinti, straipsnyje pasitelkiami lietuvių tautosakos pavyzdžiai. Remiantis intertekstualumo samprata, nagrinėjami skirtingų žanrų lietuvių sakytinės tautosakos – sakmių ir patarlių – kūriniai, visų pirma atspindintys liaudišką socialinės nelygybės priežasčių supratimą bei praturtėjimo galimybių vertinimą. Pasitelkus lyginamąjį ir teksto analizės metodus, randama daug panašumų, o taip pat ir nemažai neatitikimų tarp skirtinguose lietuvių tautosakos žanruose išreikštų atitinkamų nuostatų socialinės nelygybės aiškinimuose. Daroma išvada, kad vis tik teisi buvo mokslinė Lauri Honko (1979) idėja apie fenomeną, susijusį su tuo, kad skirtingi tautosakos žanrai atspindi specifiniam tautosakos žanrui būdingą komunikaciją. Straipsnio autorės nuomone, nėra tikslinga nagrinėti pavienius folkloro fragmentus atskirai nuo bendros visumos; priešingai – tyrinėtojas kiekvieną folkloro fragmentą turi nagrinėti platesniame bendro žinojimo bei elgsenos lauke, tai yra atsižvelgti į jų vietą bendroje komunikacinėje sistemoje. Atkreipiamas dėmesys r į tai, kad užfiksuotuose tautosakos tekstuose išlieka gyvajai folkloro tradicijai būdingas diskusinis pobūdis.

ENHaving briefly surveyed different concepts and classifications of contexts in folklore theory, the author of the article picks up one sub-category of context, specified by Richard Bauman (1982) as context of communicative system. According to him, every piece of folklore in one way or another relates to other kinds of folklore. The aim of the present article is to examine this relationship as manifested in the archived material of Lithuanian folklore. In the focus of analysis are numerous folk legends representing folk views on acquiring wealth, especially those ascribing individual accumulation of riches thanks to the activities of the fabulous being aitvaras/kaukas, and corresponding proverbs, dealing with similar issues. Having found numerous similarities as well as discrepancies of attitudes expressed by different genres, the author concludes that Lauri Honko (1979) was only too right describing this phenomenon as "genre-specific communication". Therefore intertextuality seems to be a very important approach while dealing with the archived folklore texts as well. [text from author]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32022
Updated:
2018-12-17 11:25:12
Metrics:
Views: 73    Downloads: 4
Export: