Mergaičių elgesio kultūros ugdymas darbų ir buities kultūros pamokose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mergaičių elgesio kultūros ugdymas darbų ir buities kultūros pamokose: disertacija
Alternative Title:
Development of culture of the behaviour of girls in the lessons of handicraft and everyday culture
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
188 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŽmogus ir kultūra neatskiriami: per kultūrą siekiama sudaryti optimalias žmogaus brandos bei saviraiškos sąlygas, per žmogų siekiama kurti ir puoselėti tautos bei žmonijos kultūrą. Elgesio kultūra kaip tarpdisciplininis fenomenas reikšmingas asmenybės saviraiškai, socializacijai. Literatūros analizė parodė higienos, etiketo, estetikos ir moralės ryšį su elgesio kultūra. VPU studentų nuomone, mokyklos įtaka mokinių elgesio kultūrai - minimali. Mokykloje daugiausia dėmesio skiriama buitinio etiketo problemoms spręsti. Net trečdalis respondentų teigė, kad jų mokyklose buvo dažnai nepaisoma elgesio kultūros principų. V–VIII klasių mokinių požiūris į elgesio kultūros normas yra pozityvus. Tačiau daugumos apklaustųjų žinios apie mandagumą prastesnės nei vidutinės. Vyresniųjų klasių mokinių žinios išsamesnės nei jaunesniųjų, mergaičių – nei berniukų. Dauguma moksleivių palankiai vertina elgesio kultūros vertybes (pagarbą, gerumą, jautrumą ir atsakingumą). Dažnai respondentų deklaruojamos ir realios elgesio kultūros vertybės nesutampa. Net 70 proc. respondentų nepatenkinti bendravimu jų mokyklose. Ugdomojo eksperimento metu moksleivių elgesio kultūra ugdyta sujungus teorinę ir praktinę mokymo formas. Taikyti elgesio stabilumo, žinių išsamumo, požiūrio palankumo ir pagrįstumo kriterijai, kurie ugdomojo eksperimento metu kito teigiama linkme. Nustatyta, kad tarp elgesio kultūros žinių, kultūringo elgesio stabilumo bei buitinės veiklos gebėjimų yra vidutinio stiprumo koreliacijos. [Iš leidinio]

ENMan and culture are inseparable: through culture it is sought to create optimal conditions for man’s maturity and self-expression, through man it is sought to create and cherish culture of the nation and mankind. The culture of behaviour as an interdisciplinary phenomenon is important to self-expression and socialisation of a personality. The analysis of literature showed relation of hygiene, aesthetics and morals to the culture of behaviour. In the opinion of students of Vilnius Pedagogical University, the impact of school on the pupils’ culture of behaviour is minimal. The school pays the greatest attention to the solution of problems of everyday etiquette. One third of respondents stated that in their schools the principles of the culture of behaviour were often ignored. The attitude of 5th to 8th form students towards the norms of the culture of behaviour is positive. However, knowledge of politeness of many respondents is worse and average. Knowledge of pupils of the senior forms is broader than that of the junior ones; knowledge of girls is more profound than that of boys. The majority of pupils evaluate values of culture (respect, kindness, sensitiveness and responsibility) favourably. It is quite often that cultural values declared by the respondents do not coincide with real ones. 70 per cent of the respondents are dissatisfied with communication at schools. During the experiment, the culture of behaviour of pupils was developed having joined theoretical and practical forms of teaching. It was established that there existed correlation of an average strength between knowledge of the culture of behaviour, stability of cultural behaviour and abilities of the everyday activity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10233
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 42
Export: