Oligopsoninė galia žemės ūkio produktų rinkoje: Lietuvos žalio pieno rinkos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oligopsoninė galia žemės ūkio produktų rinkoje: Lietuvos žalio pieno rinkos atvejis
Alternative Title:
Oligopsony power in agricultural market: the case of the Lithuanian raw milk market
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2015, T. 37, Nr. 1, p. 114-121
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Netiesinis programavimas; Oligopsonija; Perdirbimo įmonės; Rinkos galia; Vertikalioji rinkos struktūra; Žemės ūkio produktų rinkos; Agricultural markets; Market power; Markets of agricultural production; Nonlinear programing; Oligopsony; Processing plants; Vertical market structure.
Keywords:
LT
Netiesinis programavimas; Oligopsonija; Perdirbimo įmonės; Rinkos galia; Vertikalioji rinkos struktūra; Žemės ūkio produktų rinkos.
EN
Agricultural markets; Market power; Markets of agricultural production; Nonlinear programing; Oligopsony; Processing plants; Vertical market structure.
Summary / Abstract:

LTKadangi pieną gamina daug pieno gamintojų, kurie savo produkciją parduoda keliems pirkėjams (kelioms stambioms pieno perdirbimo įmonėms), keliama hipotezė, kad Lietuvos žalio pieno sektoriuje susiformavo oligopsonija. Tokiu atveju kainą nustato ne produkto gamintojai, o pirkėjai. Tokia situacija rinkoje būdinga daugeliui maisto produktų tiekimo grandinių. Šio tyrimo tikslas – įvertinti pieno perdirbimo įmonių rinkos galią žalio pieno rinkoje. Tyrimas atliekamas remiantis „naujos empirinės pramonės organizacijos“ (new empyrical industrial organisation NEIO) rinkos galios nustatymo modeliais. Atlikti empiriniai tyrimai parodė, kad Lietuvos žalio pieno rinka yra oligopsoninė. [Iš leidinio]

ENAs the milk in Lithuania produces by a lot of milk producers, who sell their product to several customers (several large dairy processors), a hypothesis appears, that Lithuanian raw milk sector is oligopsonic. In this case, the price is not determined by the product producer, but by the buyers. This situation is typical for many agricultural products in food supply chain. This study aims to determine the market power of the Lithuanian milk processing industry on the market of raw milk. An empirical analysis is based on the New Empirical Industrial Organization (NEIO) market power models. Empirical research has showed that there was an oligopsony (0.28) in the Lithuanian raw milk market. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2015.11
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59051
Updated:
2021-02-05 13:20:29
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: