Kaimo politikos evoliucija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo politikos evoliucija
Alternative Title:
Rural policy evolution
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2014.
Pages:
269 p
Contents:
Įvadas — Kaimo politikos idėjų kaita išsivysčiusiose šalyse: metodologiniai požiūriai — Istorinis požiūris — Sisteminis požiūris — Evoliucinis požiūris — Kaimo politikos evoliucija industrializuojant žemės ūkį — I etapas. Ekstensyvaus augimo strategijos įgyvendinimo skatinimas — II etapas. Intensifikacijos strategijos įgyvendinimo skatinimas — III etapas. Specializacijos strategijos įgyvendinimo skatinimas — IV etapas. Rizikos valdymo strategijos įgyvendinimo skatinimas — V etapas. Bendradarbiavimo strategijos įgyvendinimo skatinimas — VI etapas. Inovacijų strategijos įgyvendinimo skatinimas — Kaimo politika žinių visuomenėje — Industrinės ir poindustrinės visuomenės skirtumai — Pagrindinės poindustrinio etapo kaimo vystymo koncepcijos — Kaimo politikos vystymo kryptys žinių visuomenėje — Į žinių visuomenės kūrimą orientuotos kaimo politikos formavimo gairės — Lietuvos kaimo politika — Lietuvos kaimo politikos istorija 1990–2013 m. — Lietuvos kaimo politika, besiremianti industrinės visuomenės paradigma — Lietuvos kaimo politika, grindžiama žinių visuomenės paradigma — Baigiamosios pastabos — Rural policy evolution: summary — Santrumpos — Literatūra.
Keywords:
LT
Kaimo politika; Lietuva; Išsivysčiusios šalys; Kaimo politikos evoliucija; Metodologiniai požiūriai; Kaimo politikos strategijos; Žinių visuomenė; Industrinė visuomenė; Kaimo politika; Lietuva; Išsivysčiusios šalys; Kaimo politikos evoliucija; Metodologiniai požiūriai; Kaimo politikos strategijos; Žinių visuomenė; Industrinė visuomenė.
EN
Rural policy; Lithuania; Advanced countries; The evolution of rural policy; Methodological approaches; Rural policy strategies; Knowledge society; Industrial society; Rural policy; Lithuania; Advanced countries; The evolution of rural policy; Methodological approaches; Rural policy strategies; Knowledge society; Industrial society.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta vienai iš svarbiausių XXI a. pradžios viešosios politikos sričių – kaimo politikai. Analizuojant jos evoliuciją išsivysčiusiose pasaulio šalyse nuo XX a. vidurio, kai pradėjus industrializuoti žemės ūkį kaimo politika tapo atskira bendrosios ekonominės politikos šaka, susitelkta į politikos idėjų tematiką, jų įgyvendinimo tikslus ir priemones, šių aspektų vertinimui panaudojant kokybinių struktūrų metodą. Šis metodas ne tik padeda suvokti naujų kaimo politikos idėjų atsiradimo priežastis, bet ir leidžia prognozuoti tolesnę jų turinio raidos trajektoriją. Be to, remiantis kokybinių struktūrų metodu formuojasi aiškesni kaimo politikos priemonių poveikio vertinimo principai, padedantys veiksmingiau panaudoti paramos lėšas. Metodo taikymo galimybės iliustruojamos analizuojant Lietuvos kaimo politiką, įgyvendintą 1990–2013 m. laikotarpiu.

ISBN:
9789955481447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61783
Updated:
2021-01-21 12:20:37
Metrics:
Views: 35
Export: