Nuostatų kooperuotis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuostatų kooperuotis vertinimas
Alternative Title:
Evaluatinion of attitudes to cooperate
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 5 (24), p. 108-115
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kooperacija; Motyvacija; Žemės ūkio kooperatyvas; Agricultural cooperative; Co-operation; Cooperation; Motivation.
Keywords:
LT
Kooperacija; Motyvacija / Motivation; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agricultural cooperative; Co-operation.
Summary / Abstract:

LTLyginant su ES šalimis, Lietuvoje žemės ūkyje dirba gana didelė užimtųjų žmonių dalis, tačiau kitose šalyse kooperacija žemės ūkyje išvystyta kur kas labiau nei Lietuvoje. Šiuo metu šalyje paradoksali situacija – daug kalbama apie kooperacijos naudą, akcentuojant jos naudą ir svarbą smulkiesiems ūkininkams, valstybė ir ES skiria paramą kooperacijai skatinti, sukurta palanki teisinė aplinka, taikomos mokestinės lengvatos, tačiau tuo pat metu pastebima, kad kooperacijos mastas Lietuvoje yra nepakankamas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kodėl kooperacijos plėtra nevyksta taip, kaip norima, palyginti nesusikooperavusių ir kooperuotų ūkininkų nuostatas kooperacijos klausimais, motyvaciją kooperuotis/ nesikooperuoti, nustatyti priežastis ir motyvus. Tyrimo metodai – anketinės apklausos duomenų, loginė analizė, apibendrinimo, interpretacijų metodai. Straipsnyje pateikiami rezultatai parodė, kad pagrindinėmis ūkininkų nesikooperavimo priežastimis yra plačiai paplitusi neformali pagalba vieni kitiems, kompensuojanti poreikį kooperuotis, ūkininkus supanti „ne kooperacinė“ aplinka, senyvas vidutinis ūkininkų amžius ir kitos priežastys. [Iš leidinio]

ENTo compare with EU-25 countries, in Lithuania is relatively large share of the employed in agricultural sector and it suppose cooperation to be as a very important part of agricultural sector of economy, but it is not so. Cooperation in other EU countries is much more developed than in Lithuania. Situation is really paradoxical – we all the time stress the benefits of cooperation, particularly for small farmers (the government provides support for developing favorable legal environment for cooperation, the tax concessions are applied), but at the same time, it is noted that the extent of cooperation in agricultural sector is still not sufficient in Lithuania. Article presents the results of the research of motivation for cooperation conducted in LIAE in 2008–2009. The aim of article was to find out the answers why cooperation process is slow in Lithuania, to compare attitudes towards cooperation of two groups of farmers – cooperative members and non-cooperated farmers – their motivation to cooperate, to find out main reasons and motives. The method of the research – questionnaire. By means of questionnaire, motivation and the attitudes (benefits of cooperation, factors, which stimulate cooperation, the demand of cooperation) for cooperation of cooperatives members and non-cooperated farmers were valued, also the reasons why farmers don’t cooperate. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30996
Updated:
2018-12-17 12:53:24
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: