Ikimokyklinio amžiaus vaikų tolerancijos ugdymo būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų tolerancijos ugdymo būdai
Alternative Title:
Methods of pre-school child tolerance education
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagoginė tolerancija; Tolerancija; Tolerancijos ugdymo būdai; Tolerantiškas pedagogas.
EN
Methods of developing tolerance in education; Pedagogical tolerance; Teaching tolerance; Tolerance; Tolerant educator; Tolerant teacher; Ways of developing tolerance.
Summary / Abstract:

LTDidėjanti visuomenių socialinė įvairovė kelia naujų socialinių iššūkių ir problemų. Skirtinga ugdytinių etninė kilmė, lytis, fizinė ir psichinė būklė, ugdymosi tempas ir stilius, šeimoje puoselėjami religiniai įsitikinimai ir kiti skirtumai pedagogams kelia nemažai sudėtingų klausimų. Todėl labai svarbu, kad pedagogai būtų jautrūs skirtumams ir įvairovei, gebėtų padėti ugdytiniams įveikti išankstines nuostatas bei stereotipinį mąstymą kitokių asmenų atžvilgiu. Straipsnyje siekiama pažvelgti į ikimokyklinės įstaigos ugdymo turinį, į pedagogų jau turimą patirtį, jų taikomus tolerantiškos asmenybės ugdymo būdus, metodus ir priemones; išsiaiškinti tolerantiško pedagogo sampratą ir nustatyti, kiek ugdymo procesas, jo turinys yra atviri kintančiam visuomenės gyvenimui, naujiems požiūriams ir tarpkultūriniam pažinimui. [Iš leidinio]

ENGrowing social difference creates new social challenges and problems. There are some factors that create a number of difficult issues for a teacher, such as different ethnic origin of children, child's gender, physical and mental condition, educational pace and style, family fostered religious beliefs and other differences. It is very important that teachers would be responsive for differences and diversity of individuals in order to assist their pre-school students to overcome prejudices and stereotyped thinking about differences of other individuals. The aims of this article are pre-school child education content, methods and measure, the teachers experience in a tolerant personality education techniques. This article will help to find out tolerant teacher conception and explain how the process of education will change in changeful society life, in new contention and in intercultural knowledge. The purpose of research - to analyze methods of pre-school child tolerance education used by teachers. [From the publication]

ISSN:
2538-7057
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81727
Updated:
2020-04-18 07:38:05
Metrics:
Views: 12
Export: