Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
125 p
Contents:
Įvadas — Esminės koncepcijos ir reglamentuojantys dokumentai: Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų ir teisės aktų apžvalga; Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadybos ypatumai, remiantis teorinėmis ir teisinėmis į vaiką orientuoto ugdymo ir vadybos koncepcijomis — Tyrimo metodika ir imtis: Trianguliacija; Focus grupės ir interviu metodai – žvalgomasis tyrimas; Struktūruota apklausa raštu; Ekspertinio vertinimo metodas; Tyrimo organizavimas, reprezentatyvumas, imtis — Tyrimo rezultatai: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo misija, tikslai; Pedagogų savybės; Ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas; Informacijos šaltiniai; Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų ypatybės; Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sričių tarpusavio ryšiai; Sprendimų galių pasiskirstymas; Ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų atvejų apžvalga; Ekspertinio interviu rezultatai; Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalyvių elgsenos strategijos; Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės modelis — Išvados — Rekomendacijos — Literatūra.
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas; Pedagoginė veikla; Priešmokyklinis ugdymas; Skirtingi akcentai ikimokykliniame ugdyme; Ugdymo kokybė; Vadybiniai pasirinkimai.
EN
Different emphasis in education; Educational ativities; Managerial choices; Pre-primary education; Pre-school education; Preschool education; Quality of education.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje pristatomi Mokytojų kompetencijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos užsakyto bei Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų atlikto tyrimo rezultatai. Remiantis į vaiką orientuoto ugdymo bei bendruomenių vadybos teorinėmis koncepcijomis, esminiais politiniais dokumentais ir įvertinus surinktus empirinius duomenis, pateikiama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės Lietuvoje būklės analizė ir projektuojamas ikimokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo pokyčių kryptingumas. [Iš leidinio]

ENThis study presents the research results carried out by the researchers of Vytautas Magnus University. The research was commisioned by the Centre of Teachers Competencies and the Ministry of Education and Science. This scientific study is founded on the child-centered education theory, community management and development theories, as well as on main legal documents on education. Following this, the analysis of the management quality of pre-school and pre-primary education is presented, and the directions of the changes witihin this system are established, both of which are founded on the empirical data of the research.

ISBN:
9789955127703
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69055
Updated:
2020-11-23 14:32:50
Metrics:
Views: 137    Downloads: 18
Export: