Mokytojo dvasingumo apraiškos muzikinio ugdymo realybėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo dvasingumo apraiškos muzikinio ugdymo realybėje
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 72, p. 161-165
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje “Mokytojo dvasingumo apraiškos muzikinio ugdymo realybėje” gvildenami 2002 – 2003 m. atlikto muzikos mokytojo profesinės veiklos tyrimo rezultatai. Jame moksliškai nagrinėjama pedagogo profesinė kompetencija, požiūris į dvasines vertybines nuostatas muzikos kūriniuose bei jų sklaidą edukacinėje aplinkoje. Pateikiama muzikos mokytojo profesinės savirealizacijos dalinė analizė. Nurodant pedagogo kultūros plėtros, profesinės savirealizacijos reikšmingumą, svarbu remtis ugdytojo – ugdytinių dvasinių vertybių puoselėjimu. Todėl mokytojo dvasingumo apraiškos muzikinio ugdymo realybėje yra aktuali pedagoginė problema. Tyrimo objektas – mokytojo dvasingumas muzikinio ugdymo realybėje. Tyrimo tikslas – atskleisti dvasingumo apraiškas muzikos mokytojo profesinėje veikloje. Tyrimo uždaviniai: pateikti ugdytojo – ugdytinio dvasingumo vertinimo analizę; aptarti dvasinių vertybių akcentavimo tendencijas muzikos užsiėmimų metu; išnagrinėti mokytojų požiūrį į muzikos kūrinį, kaip dvasinių vertybių veiksnį. Tyrimo metodai: muzikos pedagogikos ir psichologijos darbų lyginamoji analizė, bendrosios informacijos interpretavimas, anketinės apklausos duomenų statistinė analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Muzikos mokytojai; Savirealizacija; Teachers spirituality; Teachers training.

ENThe article “Manifestation of teachers’ spirituality in the reality of musical education” analyses the results of a research into professional activities of music teachers carried out in 2002 – 2003. It gives a scientific scrutiny of professional competences of pedagogues, their views of values in music works and their expression in education. The article provides a partial analysis of professional self-realization of music teachers. When noting the significance of cultural development and professional self-realization of pedagogues, it is vital to refer to fostering of spiritual values of the educator and students. Therefore, manifestation of a teacher’s spirituality in musical education is a major pedagogical problem. Object of the research – spirituality of a teacher in the reality of musical education. Purpose of the research – to reveal manifestations of spirituality in professional activities of a music teacher. Tasks of the research: to provide an evaluation of analysis of an educator - student; to discuss trends of accentuation of spiritual values during music classes; to analyse the opinion of teachers to music as a factor of spiritual values. Methods of research: comparative analysis of music pedagogy and psychological works, interpretation of general information, statistical analysis of questionnaire data.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8144
Updated:
2018-12-20 23:01:17
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: