Accessibility to childcare facilities, gender, and reconciliation of work and family life in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Accessibility to childcare facilities, gender, and reconciliation of work and family life in Lithuania
Alternative Title:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumas, lytis ir profesinių bei šeimyninių vaidmenų derinimas Lietuvoje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2010, Nr. 1 (18), p. 53-62
Keywords:
LT
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumas; Lytis; Profesinių bei šeimyninių vaidmenų derinimas.
EN
Accessibility to childcare facilities; Gender; Reconciliation of work and family roles.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumo, pasiekiamumo ir kokybės klausimai Lietuvoje. Analizuojamos socialinės politikos priemonės, užtikrinančios ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumą. Aptariant ikimokyklinio ugdymo įstaigų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, paslaugų teikimo lankstumą Lietuvoje, nagrinėjami Lietuvos statistikos departamento ir Europos Sąjungos (ES) pajamų ir gyvenimo kokybės (EU-SILC 2006), duomenys, Aptariamos teorinės moterų padėties visuomenėje ir apmokamo darbo sferoje analizės prielaidos. Vienas didžiausių moters karjeros raidos sunkumų - jos dalyvavimas dviejose sistemose (šeima ir darbo rinka). Todėl, siekdama užtikrinti sėkmingą moterių dalyvavimą darbo rinkoje, ES įgyvendina įvairius projektus ir remia priemonių, palengvinančių profesinių ir šeimyninių vaidmenų derinimų įgyvendinimą. Lietuvoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtra nebuvo vykdoma atkūrus nepriklausomybę, praktiškai nėra sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuo 1990 m., trūksta vietų lopšeliuose-darželiuose, vaikų darželiuose. Nors atkūrus nepriklausomybę šeimos koncepcijose ir kitose programose kalbėta apie palankios šeimai politikos igyvendinimą, tačiau tokių priemonių nesiimta, parama šeimai tebėra vykdoma tik pinigine išraiška, kai tėvams, auginantiems mažamečius vaikus, mokamos pašalpos, sudaromos kai kurios lengvatos. Kaip kitas palankias šeimai politikos priemones Lietuvoje galima įvardyti šias: ikimokyklinių ugdymo įstaigų plėtra ir kokybė, lanksčių darbo formų propagavimas, tačiau jos nebuvo vykdomos. Atkūrus nepriklausomybę ikimokyklinių ugdymo įstaigų skaičius mažėjo.Taigi, apibendrinant galima daryti išvadą, kad ikimokyklinių ugdymo istaigų lankstumo ir pasiekiamumo problema, darbo rinkos pozicijos, lanksčių darbo formų nebuvimas, tradicinis požiūris į vaikų auginimą Lietuvoje daro įtaką profesinių ir šeimyninių vaidmenų derinimui, gimstamumo mažėjimui Lietuvoje ir lygių galimybių įgyvendinimui. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAccessibility to childcare facilities and reconciliation of work and family life, gender differences in employment in Lithuania are analysed in this article. The article discusses accessibility to childcare facilities in Lithuania, policy issues, describes availability of childcare facilities, women and men participation rates in labour market in Lithuania. Over the last decades, childcare services have become an important matter of public concern. Affordable and good quality childcare facilities may improve the reconciliation of work and family roles and foster labour market participation and gender equality. Despite existing mechanisms, family-friendly policies, successful integration of women with preteen children into labour market is limited by shortage of childcare facilities, issues relating to reconciliation of work and family roles, and poor flexible employment system. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje / Rūta Brazienė, Sonata Vyšniauskienė. Viešoji politika ir administravimas. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 9-19.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25283
Updated:
2018-12-17 12:41:53
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: