Palankios šeimai politikos vertinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palankios šeimai politikos vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Evaluation of family friendly policy in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 3, p. 455-467
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šeimos politika; Šeimai palanki politika; Šeimai palankios politikos priemonės; Šeimai palankios politikos priemonių vertinimas; Family policy; Family friendly policy; Family friendly policy measures; Evaluation of family friendly policy.
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vaikai / Children.
EN
Evaluation of family friendly policy; Family friendly policy measures; Family friendly policy; Family policy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas palankios šeimai politikos priemonių vertinimas. Tyrimo mokslinė problema nusakoma šiais klausimais: kaip mažamečių vaikų turintys vyrai ir moterys vertina palankios šeimai politikos priemones Lietuvoje? Kaip ir kodėl vyrai ir moterys renkasi (nesirenka) išeiti vaiko priežiūros atostogų? Kokius tobulinimo pasiūlymus galima suformuluoti palankiai šeimai politikai tobulinti Lietuvoje? Tyrimo rezultatai atskleidė, jog ekspertai ir informantai pakankamai kritiškai vertina šeimai palankios politikos priemones Lietuvoje ir linkę išskirti daugiau trūkumų nei pranašumų. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog valstybė šeimoms su mažamečiais vaikais turėtų užtikrinti tinkamas išmokas ir kitokius socialinės paramos būdus; gerinti esamas motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų schemas, teisinį reguliavimą; atkreipti visuomenės dėmesį ir suteikti subsidijas jaunoms šeimoms ir taip padėti įsigyti nekilnojamąjį turtą; įsteigti daugiau dienos centrų tėvams ir taip suteikti galimybę palikti mažamečius. [Iš leidinio]

ENPurpose of this article is to disclose the effectiveness of family friendly policy implementation based on the attitudes of the parents with juvenile children, attitudes of experts in family friendly policy. The research goals are the following: 1) to describe the concepts family and family friendly policy; 2) to characterize support for family in the context of the welfare states regimes; 3) to analyse family social support system in Lithuania; 4) to prepare qualitative research methodology; 5) to carry interviews with parents with young children and experts on family friendly policy; 6) to present conclusions and recommendations for the improvement family and working life reconciliation. The research results revealed that there are no considerable differences in both parents and expert’s attitudes towards family friendly policy in Lithuania. Both tend to criticize Lithuanian family friendly policy and indicate more disadvantages than advantages. The results indicated, that due to attitudes expressed by the informants, State should ensure adequate benefits and other social assistance means for families with young children; improve existing maternity, paternity and parental leave schemes, the legal basis; to increase public attention and subsidies to young families by helping to purchase real property; to establish more free future parents education centres. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.3.19342
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67260
Updated:
2018-12-17 14:15:10
Metrics:
Views: 42    Downloads: 17
Export: