Bendruomenė ir bendruomeniškumas seniūnaitijos ir seniūnijos lygmeniu: samprata, raiška, galimybės tobulinti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendruomenė ir bendruomeniškumas seniūnaitijos ir seniūnijos lygmeniu: samprata, raiška, galimybės tobulinti
Alternative Title:
Community and sociality in seniūnija and seniūnaitija level: definition, outspread and possibility to improve
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2019, t. 18, Nr. 2, p. 256-269
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis yra parengtas pranešimo, perskaityto Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2017 m. lapkričio 22 d organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Moderni seniūnija – gyvybinga bendruomenė“, pagrindu. Jame aptariami seniūnaitijų ir seniūnijų lygmenyje veikiančioms socialinėms bendruomenėms aktualūs klausimai. Straipsnyje pateikiami mokslininkų F. Tonnieso ir J. Girniaus teiginiai apie žmonių bendruomenę ir jos skirtumus, lyginant su kitu socialiniu bendrumu – žmonių organizacija, taip pat Savivaldybių įstatymo (1919.10.10) priedo „Seniūnijų organizacija“ nuostatos, tuo istoriniu laikotarpiu sudariusios teisines prielaidas rastis ir reikštis bendruomeniškumui seniūnijos lygmeniu. Šio straipsnio pridedamąją vertę sudaro straipsnio autoriaus suformuluoti teiginiai apie tai, kas, autoriaus nuomone, yra bendruomeniškumas, taip pat siūlymai dėl bendruomeniškumo Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu didinimo (stiprinimo) seniūnaitijų ir seniūnijų lygmeniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendruomeniškumas; Bendruomenė; Seniūnija; Seniūnaitija; Sociality; Community; Warden; Eldership.

ENThe aim of this article is to review the theoretical aspects of the community and sociality, as well as the experience of Lithuania when creating legal preconditions for sociality at the level of seniūnija, to present proposals on increasing sociality in Lithuania at the present moment at the level of seniūnaitija and seniūnija based on the experience of Lithuania and new theoretical statements formulated by the author himself. The article presents the statements of scholars F. Tonnies and J. Girnius about the community and its differences in comparison with another social belonging - the organization of people, as well as the provisions of the Annex Organization of Eldership to the Law on Municipalities (1919.10.10) that formed legal preconditions for sociality at the level of seniūnija during that historic period. In order to describe the current situation, the article reveals how sociality existed on the territorial level (seniūnaitija and seniūnija) in Lithuania during the period from 1990 to the present day. The added value of this article is in the statements formulated by the author of the article on what sociality is (in the author's opinion) and its relationship with the territorial social community, as well as suggestions for increasing (strengthening) the sociality in Lithuania in the current period, in particular at the level of seniūnaitija, as well as seniūnija. The methods of analysing and interpreting scientific literature and legal acts were used to achieve the purpose and fulfil the tasks of this article. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-19-18-2-06
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81040
Updated:
2019-12-16 17:29:30
Metrics:
Views: 43    Downloads: 16
Export: