Seniūnijos vystymo problemų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seniūnijos vystymo problemų analizė
Alternative Title:
Analysis of the problems of municipal warden development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 24, p. 72-78
Summary / Abstract:

LTViešoji politika turi užtikrinti darnų visų valstybės lygių subjektų vystymą. Ypač svarbus seniūnijos, sudarančios savivaldybių pagrindą, vystymas. Šiame straipsnyje aptariami seniūnijos vystymo problemų analizės metodiniai klausimai, darnaus vystymo veiksniai. Vystymo problemoms tirti taikyti šaltinių analizės, atvejo analizės, anketinės apklausos ir ekspertinių vertinimų metodai. Tyrimo metu apibrėžti seniūnijos vystymo problemų analizės metodiniai principai. Atlikus atvejo analizę nustatyti konkrečios seniūnijos demografinių, turtinių, sveikatingumo ir kitų sričių socialinių įtampų laukai. Taikant ekspertinius vertinimus pasiūlyti seniūnijos ekonominio, socialinio, aplinkosauginio vystymo problemų sprendimai. Tyrimo rezultatai aktualūs formuojant viešąją politiką, rengiant seniūnijų vystymo strategijas ir programas. [Iš leidinio]

ENPublic policy has to ensure a smooth development of the subjects at all levels of the state. The development of a municipal warden, which constitutes the core of the municipalities, is especially important. The factors for sustainable development and the methodical issues concerning the analysis of the problems of warden development are discussed in this article. The following methods were used for the research of the problems of municipal warden development: resource analysis, case analysis, ą questionnaire surveys, and expert evaluation. The methodical principles of the analysis of the problems of municipal warden development were defined during the research. A completed case study allowed identifying the fields of social tensions in the demographical, property, welfare and other domains of a selected municipal warden. By applying expert evaluation the solutions for the problems of economic, social and environmental development of the municipal warden were proposed. The results of the research are relevant for the conduction of public policy and for the preparation of the strategies and programmes for the municipal warden development. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17676
Updated:
2018-12-17 12:04:17
Metrics:
Views: 58    Downloads: 9
Export: