Legendinės Radviliškio kautynės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Legendinės Radviliškio kautynės
Alternative Title:
Legendary battle of Radviliškis
In the Journal:
Karo archyvas. 2019, 34, p. 75-118, 292
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nepriklausomybės karai; Bermontininkai; Radviliškis; Vokietija (Germany); Valstybingumas; Kariavusių pusių patirti nuostoliai; Nuostolių santykio analizė; Rusija (Russia).
Keywords:
LT
Kariavusių pusių patirti nuostoliai; Kariuomenė / Army; Nuostolių santykio analizė; Radviliškis; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Valstybingumas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tekstas išplaukė iš daugiau nei dešimtmetį tyrinėtos Nepriklausomybės kovų su bermontininkais medžiagos, kurią sudaro knygos, periodika, Lietuvos centrinio valstybinio archyvo fondų dokumentai, kautynių prie Radviliškio vietos analizė. Remiantis sukaupta informacija buvo skaitomi pranešimai. Vien 2018 metais pranešimai šia tema buvo skaitomi balandžio 19 d. Šiaulių universitete vykusioje jaunųjų tyrėjų mokslinėje konferencijoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir lapkričio 9 d. Lietuvos karo akademijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Atkurtai Lietuvos kariuomenei – 100 metų“. Būtent šių pranešimų pagrindu gimusiame straipsnyje nagrinėjama kariavusių pusių patirtų nuostolių santykio problematika. Straipsnyje gilinamasi į vadų pateiktus duomenis apie nuostolių dydį, jie gretinami su priešo patirtais nuostoliais ir matoma, kad Lietuvos kariuomenės kai kurių vienetų vadai klydo – proporcija „1 su 3“, vertinant puolančiųjų ir besiginančiųjų nuostolius Radviliškio atveju klasikinės karinės taktikos požiūriu, tiesiog nepritaikoma. Vis dėlto pergalė prie Radviliškio buvo pasiekta, straipsnyje pateikiamos ir nagrinėjamos priežastys, padėjusios laimėti, nepaisant tam tikrų karo meno logikos prieštaravimų. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad straipsnyje neanalizuojamos kautynės, o tik vertinamos pavienės aplinkybės, kautynių statistika ir kontekstas. [Iš leidinio]

ENThe material for this article have been collected for more than a decennial. A huge amount of books, periodicals and documents kept by the Lithuanian Central State Archives was investigated. The study of the battle place in Radviliškis was done too. The collected materials were used for the lectures. In 2018, the topic was addressed during the young researchers’ conference dedicated to the centenary of the restoration of the Lithuanian statehood on April 19 at Šiauliai University and the international conference on history dedicated to the centenary of the Lithuanian Armed Forces on February 19 at General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. The article is based on the discourse from the two lectures analyzing the casualties of the conflicting sides.Even though the fights against the Bermontians were widely investigated by the Lithuanian historiography, the researchers neither deepened their knowledge in the number of casualties given by commanders, nor compared them with the enemies’ casualties, nor evaluated the fighting sides’ potential in defence and offence. In the case of the Battle of Radviliškis, the classic military proportion 1 in defence against 3 in offence was simply inapplicable, however, the victory was achieved. The article provides the reasons and main circumstances that helped to defeat the Bermontians. It is noteworthy that the article does not analyze the battle itself, it estimates the overall context, statistics and considerations. A comprehensive analysis of the battle was done by historian Vytautas Lesčius2. The Lithuanian Armed Forces made a miracle in Radviliškis by defeating a well-experienced and equipped enemy in the First World War. The heavily-achieved victory boosted the Lithuanian servicemen’s motivation, huge spoils of war were moved towards Kaunas and, consequently, now the Lithuanian society has an independent state capable of defending itself and its citizens. [From the publication]

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80683
Updated:
2020-10-03 14:47:23
Metrics:
Views: 80    Downloads: 11
Export: