Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014.
Pages:
290 p
Series:
Lietuvos kariuomenės istorija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Pulko formavimas: Pirmosios kautynės su raudonarmiečiais; Tolesnis kasdienis pulko gyvenimas; Pulkas bandant atsiimti Vilnių; Pulko vadovybės krizės laikotarpiu — Pulkas fronte prieš raudonarmiečius — Kovos su bermontininkais: Pulkas Šiauliuose — Kovos su lenkais: Pulkas kautynėse ties Giedraičiais; Dislokacijos Utenos ir Jonavos rajone laikotarpiu — Pulkas taikos metais: Pulkas prasidėjus Antrajam pasauliniam karui; Pulkas SSRS okupacijos sąlygomis — Pulko vadai — Išvados — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos kariuomenė; Karo mokykla; Bermontininkai; Raudonoji Armija; Lenkų kariuomenė; Demarkacinė linija; Karinė organizacija; Batalionas; Drausmė.
EN
Lithuanian army; Army war college; Bermontians; Red Army; Policsh army; Demarcation line; Military organization; Battalion; Discipline.
Summary / Abstract:

LTMonografijos autorius kelia tikslą (tiek, kiek leidžia sukaupta istorinė medžiaga) – išsamiai nušviesti Antrojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko istoriją nuo jo kūrimosi pradžios 1918 m. iki sunaikinimo 1940 metais. Parodyti, kokiomis sąlygomis ir kaip kūrėsi pulkas, kokios buvo pulko formavimo problemos, pirmąsias kovas ir visą jo nueitą kelią kovojant su raudonarmiečiais, bermontininkais ir lenkų kariuomene. Ypač išryškinti pulko reikšmę sustabdant gen. L. Želigovskio vadovaujamos lenkų kariuomenės puolimą ir pulko kovas prie Giedraičių. Pasirinkus daugiau chronologinių įvykių dėstymą, apžvelgti pulko istoriją taikos metais bei jo veiklą prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, kaip pulkas sutiko 1940 m. birželio mėn. Lietuvos sovietinę okupaciją bei pulko likvidavimo istoriją. [iš įvado]

ISBN:
9786098074291
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57772
Updated:
2021-02-18 23:02:49
Metrics:
Views: 31    Downloads: 20
Export: