School management change in the context of educational management paradigms shift

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
School management change in the context of educational management paradigms shift
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2018, Nr.2 (80), p. 161-172
Keywords:
LT
Mokyklų vadovai; Vadyba; Valdymas; Švietimo vadybos paradigmos; Švietimo kaita.
EN
School principals; Management; Administration; Educational management paradigms; Educational change.
Summary / Abstract:

LTPo Sovietų Sąjungos griūties, atkūrus Nepriklausomybę, posovietinėse valstybėse vyko sparti švietimo vadybos transformacija. Straipsnyje siekta aprašyti mokyklų valdymo kaitą švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste bei pateikti Lietuvos mokyklų vadybos raidą ir tendencijas atkūrus Nepriklausomybę. Aptariamas kintantis mokyklos vadovo vaidmuo ir atliekamos funkcijos, keičiantis politinėms ideologijoms. Mokslinės literatūros analizė išryškina ypatingą mokyklos vadovo vaidmenį švietimo vadybos transformacijos procese. Straipsnyje laikomasi paradigmų kaitos teorijos nuostatų, sisteminio požiūrio į vadybą. [Iš leidinio]

ENAfter the collapse of the Soviet Union and restored Independence of Lithuania post-soviet countries faced with inevitable transformations in educational management. The article presents school management changes and overlooks Lithuanian school management development and its tendencies after becoming an independent state in the context of educational management paradigm shift. It also unfolds the changing roles and functions of school principals in the alternations of political ideologies. Scientific literature unfolds exclusive role of school principals in the process of educational management transformation. The article is based on the principles of paradigm shift and systematic approach on management. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v79i2.1783
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80269
Updated:
2019-11-19 11:30:42
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: