Decentralizacija vietos savivaldybėje: turinys ir formos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Decentralizacija vietos savivaldybėje: turinys ir formos
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 20, p. 9-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vietos savivaldybė; Decentralizacija; Dekoncentravimas; Local government; Decentralization; Deconcentration.
Keywords:
LT
Decentralizacija; Dekoncentravimas; Vietos savivaldybė.
EN
Decentralization; Deconcentration; Local government.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiama decentralizacija vietos savivaldybėje (sinonimai - vidinė decentralizacija, vidinė decentralizacija vietos savivaldybėje): aiškinama jos esmė ir turinys, nurodomos jos pagrindinės formos: dekoncentravimas, įgaliojimų perdavimas, finansinė decentralizacija, ekonominė decentralizacija. Apibrėžiant decentralizaciją vietos savivaldybėje vadovaujamasi nuostata, kad ji savo esme, turiniu ir formomis yra labai panaši į decentralizaciją tokioje labai sudėtingoje socialinėje sistemoje (teritoriniame socialiniame junginyje) kaip valstybė. Todėl tai, kas tinka apibūdinant decentralizaciją valstybėje, dialektiškai gali būti panaudota ir apibrėžiant decentralizaciją vietos savivaldybėje. Taip pat rašoma apie tai, kokios decentralizacijos formos dabartiniu metu dažniausios Lietuvos ir kitų šalių vietos savivaldybėse. [Iš leidinio]

ENThe article defines decentralization in a local government institution (synonyms – internal decentralization, internal decentralization in a local government institution), the essence and content of the phenomenon and states its main forms: de-concentration, transfer of authorizations, financial decentralization and economic decentralization. When defining decentralization in a local government institution the provision that it, by its essence, content and forms is more similar to decentralization in such a very complex system (territorial social compound) as the state is referred to. Therefore the provisions, suitable for characterization of decentralization in a state, can be dialectically used for definition of decentralization in a local government institution. In addition, the article also provides information on the forms of decentralization, which are most frequent in local government institutions of Lithuania and other countries at present.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12513
Updated:
2018-12-17 11:58:33
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: