Lietuvos kariuomenės kovinė parengtis 1935–1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenės kovinė parengtis 1935–1940 metais
Alternative Title:
Combat readiness of the Lithuanian army in 1935–1940
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2018, t. 36, p. 73-107. Unending war? Baltic States after 1918
Keywords:
LT
20 amžius; Gaižiūnai; Lietuva (Lithuania); Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTKovinė parengtis yra ginkluotųjų pajėgų pasirengimo būklė ir gebėjimas vykdyti kovos užduotis. Lietuvos kariuomenėje kovinis rengimas buvo vykdomas visą nepriklausomos valstybės egzistavimo laikotarpį. Tačiau 4-ojo dešimtmečio pradžioje pastebimas kokybinis kovinio rengimo pokytis, o pradėjus kariuomenės modernizaciją 1934-1935 m. jis buvo vykdomas dar sparčiau. Pagrindinis kovinę parengtį padedantis įvertinti rodiklis yra kariuomenės pratybos, taigi šiame straipsnyje siekiama įvertinti Lietuvos kariuomenės kovinio pasirengimo būklę po 1934-1935 m. reorganizavimo. Įgyvendinant šį tikslą, čia analizuojamos jungtinės lauko pratybos, kurios buvo vykdomos vasaros metu Gaižiūnų poligone, ir rudenį vykdyti strateginio masto mokymai - didieji kariuomenės manevrai. Straipsnyje aptariama, kaip kariuomenė vertino pratybas, per jas atsiskleidusius ginkluotųjų pajėgų įgūdžius ir gebėjimus, būtinus kovos užduotims vykdyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pratybos; Manevrai; Mokymai; Kovinis rengimas; Kovinė parengtis; Lietuvos kariuomenė; Ginkluotosios pajėgos; Exercise; Field exercise; Training; Combat training; Combat readiness; Lithuanian army; Armed forces.

ENCombat readiness is the state of the armed forces and their ability to carry out combat duties. Combat training was performed in the Lithuanian army during all the period of the existence of the independent state. However, at the beginning of the 1930s, a qualitative change in combat training could be noticed, and it was implemented even faster after the military modernisation of the army started in 1934-1935. Since the main indicator showing combat readiness is army exercises, this article aims to evaluate the Lithuanian army's combat readiness after the 1934-1935 reorganisation. In order to achieve this aim, the joint field exercise that was executed at the Gaižiūnai training ground in the summer, and the strategic-scale training exercises carried out in the autumn, a large army field exercise, are analysed. The article discusses how the army evaluated the training, the skills, and the abilities of the armed forces necessary for the execution of combat tasks that were revealed during the exercise. [From the publication]

DOI:
10.15181 /a hu k.v3610.1850
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80239
Updated:
2021-01-04 19:17:07
Metrics:
Views: 59    Downloads: 14
Export: