Pirmasis pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulkas 1920-1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmasis pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulkas 1920-1940 m
In the Journal:
Karo archyvas. 2009, 24, p. 55-115
Keywords:
LT
20 amžius; Sovietų okupacija, 1940-1941; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Kariuomenė / Army; Lietuvos kariuomenė; Neutralios zonos apsauga; Pirmasis pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas; Pirmasis pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulkas; Pirmasis pėstininkų pulkas; Pulko likvidavimas; Vilniaus rinktinė.
EN
Campaign for Vilnius; crack troops; Dissolution of regiment; Firs Infantry Regiment; Lithuanian army in 1918-1940; Lithuanian army; Preservation of neutral zone; Soviet occupation; The First Infantry Regiment of the Grand Duke of Lithuania; The First Regiment of Infantrymen of Grand Duke of Lithuania Gediminas; World War II.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti I pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko istoriją pasibaigus aktyviems kovos veiksmams ir taikos meto sąlygomis. Pulko istorija taikos meto sąlygomis mažai kuo skyrėsi nuo kitų pėstininkų pulkų istorijos. Pasibaigus kovoms už Nepriklausomybę, pulkas iki 1923 m. gegužės mėn. ir toliau gyveno karo sąlygomis – vieno bataliono pajėgomis saugojo demarkacijos linijos su Lenkija barą. Viena iš pulko veiklos problemų buvo dažna pulko vadų kaita. Beveik visą pulko egzistavimo laikotarpį pulko vadovybė susidūrė su pulko karių drausmės problema. Viena iš to priežasčių buvo nepatenkinamos pulko buities sąlygos. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui pulko vadovybė pademonstravo gerą pasirengimą ir, sėkmingai įvykdžiusi mobilizaciją, performavo pulką pagal karo meto reikalavimus. Lietuvos kariuomenei vykdant žygį į Vilnių, pulkas buvo ten ir perdislokuotas, nes čia ir buvo pradėtas formuoti. Sovietų okupaciją pulko kariai sutiko priešiškai, reikšdami įvairias pasyvaus pasipriešinimo formas.

ENThe aim of the article is to overview the history of the First Infantry Regiment of Grand Duke of Lithuania Gediminas after the end of active military actions and during the peaceful period. The history of the Regiment during the peaceful period little differed from the history of other infantry regiments. When battles for independence ceased, the Regiment continued living in military conditions till May 1923, i.e. one Regiment protected the area around the demarcation line with Poland. One of the problems in the Regiment’s activities was a frequent turnover of the Regiment’s chief commanders. Nearly throughout the entire period of the Regiment’s existence, the Regiment’s command faced the problem related to the discipline of the Regiment’s soldiers. One of the reasons for that was unsatisfactory living conditions of the Regiment. When World War II started, the Regiment’s command demonstrated good preparation and reformed the Regiment in accordance with the military requirements of the time by means of a successful mobilisation. During the military campaign of the Lithuanian Military Forces to Vilnius, the Regiment was redeployed there because its formation started there. The soldiers of the Regiment opposed to the Soviet occupation by resorting to various forms of passive resistance.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Lietuvos kariuomenės kovinė parengtis 1935–1940 metais / Lina Kasparaitė-Balaišė. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2018, t. 36, p. 73-107.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24046
Updated:
2018-12-17 12:37:27
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: