Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2016.
Pages:
276 p
Series:
Lietuvos kariuomenės istorija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Pulko organizavimo pradžia: Panevėžio srities apsaugos būrio sukūrimas ir pirmosios jo dienos; Būrys Kėdainiuose — Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės raudonarmiečių fronte: Pirmieji mūšiai su raudonarmiečiais ties Kėdainiais; Kovos dėl Panevėžio; Bataliono veiksmai užimant Ukmergę; Panevėžio operacija; Kupiškio užėmimas ir priešo persekiojimas; Kovos Latvijos teritorijoje; Didžioji žvalgyba; Tolesnės kovos su raudonarmiečiais; Batalionas liepos 6–12 d. operacijoje; Sąlyginės ramybės laikotarpis; Zarasų-Dauguvos operacija; Apsaugos nuo raudonarmiečių bare — Bermontininkų fronte: Kovos su bermontininkais; Pulkas Šiauliuose — Lenkų fronte: Kaišiadorių apsaugos bare; Pulkas Kaune; Intensyvių kovų su lenkais laikotarpiu — Vykdant neutraliosios zonos apsaugą — Pulkas taikos meto sąlygomis Panevėžyje — Pulkas prasidėjus Antrajam pasauliniam karui — Pulkas Lietuvą okupavus SSRS: Pulko likvidavimas — Ketvirtojo pėstininkų pulko vadai — Išvados — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Pavardžių rodyklė — Serijos „Lietuvos kariuomenės istorija“ išleisti leidiniai.
Keywords:
LT
20 amžius; Kariuomenė / Army; Karo veiksmai; Lenkijos valstybė; Lietuvos Respublika; Mobilizacija; Neutralioji zona; Pėstininkų pulkas; Privalomoji karo tarnyba; Valstybės atkūrimas; Valstybės gynimas; Želigovskio kariuomenė.
EN
Army of Zheligovsky; Defence of state; Infantryman regiment; Military actions; Mobilization; Neutral zone; Obligatory military service; Polish state; Reconstructoin of state; Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTMonografijos autoriaus tikslas – tiek, kiek leidžia sukaupta istorinė medžiaga, nušviesti Ketvirtojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko istoriją nuo sukūrimo iki likvidavimo, parodyti, kokiomis sąlygomis ir kaip jis buvo formuojamas, kokių kilo su tuo susijusių problemų, aprašyti pirmąsias kovas ir visą jo nueitą kovų su raudonarmiečiais, bermontininkais ir lenkų kariuomene kelią, išryškinti pulko reikšmę ginant Vilnių – stabdant gen. L. Želigovskio vadovaujamos Lenkijos kariuomenės puolimą ir veržimąsi gilyn į Lietuvą, pasirinkus daugiau chronologinį įvykių dėstymo būdą, apžvelgti pulko raidą taikos metais, jo veiklą prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Lietuvą okupavus sovietinei kariuomenei, ir likvidavimo istoriją. [Iš įvado]

ISBN:
9786098074505
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57773
Updated:
2022-10-17 15:13:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: