Ūkių modernizacija rinkų ir kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkių modernizacija rinkų ir kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos atvejis
Publication Data:
Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Žemės ūkis; Maisto produktai; Naujos technologijos; Modernizacija; Plėtra; Kaimai; Ūkininkavimas; Gamyba; Tyrimai; Farming; Food products; New technology; Modernization; Development; Villages; Manufacturing; Researches.
Contents:
Įvadas — Ūkininkavimo sistemų modernizacija ir atsparumas — Ūkių modernizacijos poreikis Lietuvoje — Ūkių reakcija į pokyčius ir ūkinės veiklos apribojimus — Lietuvos atvejo analizė rezultatų apibendrinimas — Tolesnių mokslinių tyrimų ir kaimo plėtros politikos gairės — Išvados ir pasiūlymai — Summary — Pagrindinių sąvokų sąvadas — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Gamyba; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Modernizacija; Technologijos / Technologies; Ūkininkavimas / Farming; Ekonomikos plėtra / Economic development; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Development; Farming; Manufacturing; Modernization; Researches; technology.
Summary / Abstract:

LTŽemės ir maisto ūkis yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos šakų, nes apsirūpinimas kokybišku, sveikatą stiprinančiu maistu yra visos šalies visuomenės ekonominės ir socialinės gerovės veiksnys. Žemės ir maisto ūkis glaudžiai susijęs su kitomis šalies ūkio šakomis, todėl ieškant ilgalaikių ir tvarių sprendimų, kaip jį vystyti ir tenkinti visuomenės poreikius, reikia pereiti nuo sektorinio ar institucinio požiūrio prie visuminio. XXI a. Europos visuomenė tikisi, kad žemės ir maisto ūkio sektorius prisidės prie tvaraus ekonomikos augimo ir visuomenės gerovės kūrimo. Vykdant ūkių modernizaciją siekiama gerinti aplinkos ir sveikatos apsaugą, mitybą, didinamas energetinis efektyvumas bei užtikrinama žmogaus veiklos darna su aplinka, tačiau pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimas, jų pajamų augimas ir mitybos įpročių kitimas, iš vienos pusės, žemės, tinkamos maisto gamybai, gėlo vandens ir kitų išteklių mažėjimas (dėl taršos ir klimato kaitos), iš kitos pusės, didina apsirūpinimo maistu ir maisto saugumo užtikrinimo problemas. Žemės ir maisto ūkio produktų paklausa didėja sparčiau nei gamtos išteklių ribojama jų pasiūla. Siekiant patenkinti rinkos poreikį, vis mažiau dėmesio skiriama maisto kokybei ir jo saugumui. [...] Tyrimo objektas – ūkių modernizacija rinkų pokyčių ir kaimo vystymosi kontekste. Tyrimo tikslas – remiantis ūkininkavimo sistemų modernizacijos ir atsparumo koncepcijomis išnagrinėti Lietuvos ūkių modernizacijos poreikius, veiksnius ir padarinius rinkų pokyčių ir kaimo vystymosi kontekste. [...].Tyrimo metodai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai buvo sprendžiami 2013 m. rugpjūčio mėn. - 2016 m. sausio mėn., vykdant tarptautinį RURAGRY ERA-NET mokslinių tyrimų tinklo projektą "Naujas ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo vertinimas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje". Tyrimo rezultatų pagrindu parengta ši mokslo studija. [...]. [Iš Įvado]

ENThe analysis of good practices, present tendencies, main principles and strategies of the farm modernization and the development of farmers’ markets in Lithuania are presented in this case study. The research integrates two of the three research priorities of the call: Socio-Economic Development and Ecosystem Services/Public Goods. The prosperity and the resilience are the main focuses, but all the RETHINK core research questions are attempted to be covered fully or at least partly. The background of the case study are the profitable modern Lithuanian farms, distinguished by the size, specialization, legal form, development strategy, and the forms of their involvement in the Lithuanian market. The case study covers whole Lithuania, dominated by small and medium-sized farms (98.7% of the farms in 2013). The farmers’ behavior and causal factors in decision-making are determined in this study. In order to evaluate the role of Lithuanian farmers in the short and traditional food supply chains, two groups of experts were selected (180 experts: 98 expertsprofessionals and 82 experts-farmers). Additionally, several in-depth interviews with managers of successful farms and agricultural companies were conducted and 108 consumers were surveyed. Their opinions enabled the comparison of assumptions regarding the behavior of the farmers, their participation in the market, and the development of long and short food supply chains. A case study covers 7 years i.e., from 2007 to 2013. This relatively long study period enables an objective assessment of the resilience of the farm to different external factors. The object of the study is the modernized farms and the alternative food networks. Special attention was paid to the traditional and alternative food supply chains, by analyzing the successful functioning of the farms and agricultural enterprises.This case study dealt with the organic and exceptional-quality food products, sold in supermarkets, specialty stores, mobile and other farmers' markets. The special attention in the case study was paid to organizational innovations and marketing ways, shaping the new agricultural and food market on local level. The role of the alternative food supply chains in rural development has also been explored. The findings of the case study were used to determine the relationship between the agricultural modernization, rural development and the resilience to changing conditions (increasing demand and limited resources) in order to provide the opportunities for positive influence on these relationships. The needs of the consumers and their behavior patterns were identified, the key factors, determining the success and obstacles in the modernization of the farms, have been evaluated. The modernization of the farms has been assessed in the light of its impact on the profitability of the farms, natural resources, long-term soil fertility, rural employment and consumer satisfaction. The results of the analysis of the farm activity showed that farms are not active users of their internal reserves for increasing the production volume and profit. They lack the sufficiency of knowledge to find the optimal production structure, as well as the market niches for production realization in order to obtain the maximum profit while maintaining and improving the quality of the land, and increasing its value. Based on the findings, the policy measures, that could accelerate the positive modernization experience to be put into practice, have also been presented. [...]. [Extract, p. 209-210]

ISBN:
9786094491009; 9786094490743
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80107
Updated:
2022-02-10 13:17:40
Metrics:
Views: 17
Export: