Vietos maisto sistemos reikšmė vietovės vystymuisi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos maisto sistemos reikšmė vietovės vystymuisi
Alternative Title:
Importance of the local food system for the development of local area
In the Journal:
Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis . 2018, p. 7-11. Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai : 8-oji mokslinė - praktinė konferencija
Keywords:
LT
Vietos maisto sistema; Vietos produkto charakteristikos; Produktų suvartojimas
EN
Local food system; Characteristics of local food; Consumption of products
Summary / Abstract:

LTLietuvoje sparčiai populiarėja vietos produktų vartojimas. Vietos produktas gaminamas vietoje ar regione ir parduodamas kuo arčiau vartotojų, o viena efektyviausių vietos produktų pateikimo vartotojams formų – vietos maisto sistemų kūrimas. Tyrimo tikslas – apibrėžti vietos maisto sistemos reikšmę vietovės vystymuisi. Atliktas tyrimas parodė, kad vietos produktai dažniausiai gaminami ir parduodami per trumpąsias maisto tiekimo grandines, kurios yra pagrindas vietos maisto sistemai kurti. Vietos maisto sistema yra kompleksinis ir gana sudėtingas reiškinys, kuris dažnai apibrėžiamas kaip paramos ir gyventojų saugumo užtikrinimo sistema. Lietuvoje kol kas nėra atliktų tyrimų, kurie parodytų vietos maisto sistemos reikšmę vietovių vystymuisi, tačiau apžvelgti užsienio šalyse atlikti tyrimai neleidžia abejoti vietos maisto sistemos svarba vietos bendruomenei. [Iš leidinio]

ENThe consumption of local products is rapidly increasing in Lithuania. Local product is produced in local area or region and selling is as close as possible to consumers and one of the most effective form of presentation of local products to consumers is the creation of local food systems. The purpose of the research is to determine the local food system's importance for the development of the local area. Research has shown that local products are most often produced and marketed through short supply chains, which are the basis for the creation of a local food system. The local food system is a complex and rather complicated phenomenon, often defined as a system of support and security of the population. So far, no research has been carried out in Lithuania to show the importance of the local food system for the development of the local area, but surveys conducted in foreign countries do not call into question about the importance of the local food system for the local community. [From the publication]

ISSN:
2029-1663, 2351-6909
Related Publications:
Ūkių modernizacija rinkų ir kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos atvejis / Vilma Atkočiūnienė, Alvydas Aleksandravičius, Anželika Dautartė, Vlada Vitunskienė, Romualdas Zemeckis. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016. 287 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82819
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: